Bàn luận: Kinh Thánh

4.5. Kinh thánh và khảo cổ học.

            

Trong các thế kỷ trước, người ta cho rằng Kinh Thánh chẳng qua là một mớ sách cổ, ghi chép những truyền thuyết của người xưa đuợc tôn giáo thần thánh hóa lên. Trong thế kỷ 20, Khảo Cổ Học đă phát hiện rất nhiều di vật lịch sử chứng minh cho sự thực hữu của các địa phương, nhân vật, sự kiện được nhắc đến trong Kinh Thánh. Ngày nay, nhiều viện khảo cổ đang dùng Kinh Thánh để đi t́m những vết tích c̣n lại của nền văn hóa loài người nguyên thủy. Khuôn khổ cuốn sách này không cho phép đi sâu vào chi tiết hơn, tuy nhiên xin đưa ra hai thí dụ điển h́nh.

            Về tổ tiên loài người, Kinh Thánh cho biết ban đầu Đức Chúa Trời tạo ra một người nam và một người nữ tên là A-đam và Ê-va. Khi đó, v́ không có tội nên họ trần truồng mà chẳng hổ thẹn với nhau. Họ sống trong một cái vườn gọi là Vườn Ê-đen. Đức Chúa Trời cho phép họ ăn tất cả mọi trái cây trừ một trái giữa vườn, trái ấy có khả năng cho người ăn sự hiểu biết. Bà Ê-va không vâng lời Đức Chúa Trời, nhưng nghe lời cám dỗ của ma quỷ đội lốt con rắn, nên hái trái cấm ăn rồi đưa cho chồng ḿnh. Từ đó bản tính tội lỗi, bắt đầu thâm nhập và ngự trị loài người, loài người bắt đầu đau ốm bệnh tật và bị chết. Đức Chúa Trời phải giết một con vật, lột da làm quần áo cho họ rồi đuổi họ ra khỏi Vườn Ê-đen để họ khỏi ăn tiếp trái cấm thứ hai có khả năng cho người ăn sự sống đời đời. Con người không c̣n có thể thừa hưởng cuộc sống dễ dăi nữa nhưng bắt đầu đổ mồ hôi, rơi nước mắt để kiếm ăn...          

            Câu chuyện trong Kinh Thánh được xác minh bởi những phát hiện ở Ba-bi-lon. Các nhà khảo cổ đă đào bới và t́m thấy những văn tự khắc trên bia đá mô tả lịch sử của A-đam. Một trong những bia đá ghi lại sự tích A-đáp: "A-đáp là tổ tiên của loài người, ông rất thông minh và vô tội. Lúc đầu ông sống ở (vườn) E-ri-đu,..  Ông làm mất ḷng Các Thần … nhờ (ăn trái của sự)  hiểu biết... (v́ vậy) ông không c̣n có thể sống đời đời nưă... Trái cây mang sự sống đời đời  th́ ông không đụng đến.... Từ đó, bệnh tật bắt đầu đến ngự trị loài người...  Các Thần nói rằng: Nó sẽ không bao giờ được nghỉ ngơi.".  Các Thần mặc cho A-đáp một bộ quần áo tang..."           

            Sự tích này giống hệt câu chuyện trong Kinh Thánh chỉ trừ tên của A-đam tương đương với A-đáp và tên Vườn Ê-đen tương ứng với E-ri-đu. Không những chỉ ở Trung Cận Đông nhưng ở nhiều nơi trên nhiều lục địa khác nhau người ta đều được nghe những sự tích về tổ tiên của loài người, minh họa một phần sự thực trong Kinh Thánh      

http://4.bp.blogspot.com/_u3D7kCdnYZs/TULWx0bY1iI/AAAAAAAAApg/UKtDeGuxX1Y/s640/Z%2BAdam-Eve%2BSumerian.png     

Người ta c̣n t́m thấy hai dấu ấn bằng đá ở Ba-bi-lon với hai h́nh vẽ miêu tả câu chuyện ông bà A-đam và Êva phạm tội. 

Trên h́nh đầu tiên có một cây ở giữa, có một đôi trai gái ngồi hai bên và một con rắn đứng đằng sau th́ thầm xúi dục người nữ. (Kinh Thánh c̣n cho biết là chỉ sau khi bị Đức Chúa Trời trừng phạt, loài rắn trở nên loài ḅ trườn bằng bụng). Dấu ấu này đang được trưng bày ở Viện Bảo Tàng Anh  Quốc.

           The seal from the Tepe Gawra Mound showing a naked man and a naked woman followed by a serpent.

H́nh trên dấu ấn thứ hai được trưng bày tại Viện Bảo Tàng Trường Đại Học Phi-la-đen-phi-a, Hoa kỳ. Nó được t́m thấy tại Tê-pê Gau-ra (Tepe Gawra) cách thành phố Ni-nê-va, nước I-rắc hai mươi cây số. Trên dấu ấn bằng đá có h́nh vẽ miêu tả hai người trần truồng lom khom ra đi trong sự thất vọng, sợ hăi. Đằng sau họ có một con rắn. Tiến Sĩ Spai-sơ (E.A Speiser)  xác định tuổi của dấu ấn bằng đá đó khoảng 3.500 năm, chẳng bao lâu  sau khi A-đam và Ê-va bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen theo Kinh Thánh. [1]

Kinh Thánh cũng cho biết về nguồn gốc các dân tộc và tiếng nói. Trước đây con người có cùng chung một tiếng nói. Sau v́ ḷng kiêu ngạo nên họ muốn xây một cái tháp cao chọc trời để làm nổi danh, để chứng tỏ ta đây với Đức Chúa Trời. Tháp đó gọi là Tháp Ba-ben. Đức Chúa Trời không vui ḷng bèn khiến con người bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau. Chính v́ vậy mà công cuộc xây dựng của họ phải bỏ dở và con người bị phân tán ra khắp bốn phương, trở nên các dân tộc.  Câu chuyện này được chép lại trong Kinh Thánh (Sách Sáng Thế Kư Chương 11) và được kiểm chứng qua Khảo Cổ Học.

Tàn tích của một tháp cổ được t́m thấy ở Bo-síp-pa (Borshippa), khoảng 10 dặm Tây Nam Ba-bi-lon. Nhà Khảo Cổ Học Hen-ri Rô-li-sơn (Henry Rawlison) t́m thấy một bia đá ở nền móng của tháp cổ. Trên bia có đoạn ghi  rằng: "Đây là Tháp Bo-síp-pa, đă được một vị vua trước đây (42 đời) dựng lên, nhưng không thể kết thúc.  Người dựng lên tới độ cao ... th́ phải bỏ dở… Nay đă bị đổ nát theo thời gian... Bây giờ, Thần Ma-đúc (Marduk) thúc dục ta xây lại thành ấy. Ta chẳng thay đổi địa điểm và nền móng của Tháp Cổ. Nhưng chỉ  làm mới lại tường gạch,  mái và đỉnh giống y hệt như h́nh mẫu ngày xưa...". Đây là lời của một vị vua Ba-bi-lon sau này đă cố gắng xây cất lại Tháp Ba-ben  mà Kinh Thánh mô tả.  Đặc biệt hơn, Tháp này nằm không xa đền thờ Thần Ma-đúc ngày nay. Nhà Khảo Cổ Smít (G. Smith) c̣n t́m thấy một bia đá khác có ghi: " Tháp Cổ làm mất ḷng Các Thần[2], v́ vậy Các Thần khiến cho Tháp sụp xuống qua đêm ... dân t́nh bắt đầu tản lạc bốn phương và ngôn ngữ của con người trở nên khó hiểu...".

Ngày nay, sau hơn bốn ngàn năm lịch sử, mặc dầu đă bị mưa gió tàn phá theo thời gian, một di tích cao 50 m, chu vi 200m (có thể là Tháp Ba-ben) vẫn c̣n đứng đó gần xứ Birs-nimrud, I-rắc.[3]

Mô-se là  tác giả của Sáng Thế Kư, (Sách đầu tiên trong Kinh Thánh), sống khoảng 1500 năm trước Công Nguyên. Làm sao ông biết được một cách cụ thể câu chuyện  về đôi vợ chồng đầu tiên của loài người sống trước ông 2500 năm? Làm sao ông biết được câu chuyện Tháp Ba-ben và nguồn gốc các dân tộc và tiếng nói. Có phải ông sao chép lại sự tích của Ba-bi-lon không?  Nếu có dịp đọc năm cuốn sách của ông trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy câu chuyện do ông ghi lại hoàn toàn có hệ thống, rỏ ràng và chi tiết, hơn hẳn những lượng thông tin hạn chế mà Khảo Cổ Học lượm nhặt được từ các bia đá. Là những người yêu mến khoa học, chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng không những kiến thức về lịch sử, nhưng cả về khoa học, y học của Mô-se nói riêng và của các tác giả trong Kinh Thánh nói chung vượt xa sự hiểu biết đương thời và hiện đại. Điều ấy nói lên  rằng các tác giả trong Kinh Thánh được Đức Chúa Trời"mở óc", "hà hơi" và sử dụng để ghi chép những điều huyền bí của Thiên Đàng trong ngôn ngữ mà người thường có thể hiểu được


[1] Cả hai dấu ấn có thể tham khảo tại: http://www.bible-archaeology.info/adam.htm#A SEAL WITH NAKED MAN AND WOMAN 

[2] Các thần ám chỉ Ba Ngôi Đức Chúa Trời:  Xin so sách câu chuyện này với Sáng Thế Kư 3

[3] Henry Morris, That You Might Believe, Good News Publishers, 1978, pp. 102-103 http://www.creationconcepts.org/resources/TOWER.pdf

Trong khi các học giả chưa thống nhất về vị trí các di tích, họ đều đồng ư câu chuyện Tháp Ba-ben được kiểm chứng qua Khảo Cổ Học. Tác giả dùng các ví dụ để minh họa .


Xem Tiếp: Khoa học phổ thông

Tác giả và  người viết | Sự tồn tại và phổ biến | Lịch sử và tiên tri | Luật pháp | Khảo cổ
Khoa học phổ thông | Vật lư | Di truyền | Nhân chủng học | Thời gian | Tin học |
Chương tiếp