Bàn luận: Kinh Thánh

4.2. Sự tồn tại và phổ biến của Kinh Thánh.

            

Kinh Thánh không phải là văn tự đầu tiên của con người, nhưng chẳng có cuốn sách cổ nào có thể tồn tại một cách trọn vẹn hơn  3500 năm như Kinh Thánh. Một số khai quật có thể phát hiện ra một phần các h́nh vẽ trên vách đá của người xưa, nhưng chẳng có ai đọc ra, hiểu nổi, và cuối cùng mưa nắng sẽ làm cho nó tiêu ṃn. Kinh Thánh tồn tại được với một chất lượng tuyệt vời bởi Đức Chúa Trời đă sử dụng một dân tộc đặc biệt chuyên lo sao chép ǵn giữ Kinh Thánh. Trong dân Do Thái có những người được chọn riêng ra, cả cuộc đời họ chẳng làm ǵ khác hơn ngoài việc sao chép Kinh Thánh. Họ cẩn thận ghi lại từng dấu phẩy dấu chấm, không bỏ qua một nét chữ nào nhỏ nhất trong nguyên bản. Khi hoàn tất công việc, họ giao cuốn Kinh Thánh mới cho một ban chuyên môn kiểm duyệt. Ban kiểm duyệt nghiêm túc đếm chữ (không phải đếm câu, từ, nhưng đếm chữ, đếm dấu), từ giữa đếm ra rồi cộng lại. Nếu thấy thừa hoặc thiếu một chữ nào so với tổng số chữ của nguyên bản, họ đem bản sao đi đốt ngay để khỏi lưu truyền sự sai trật.  Khi dân tộc Do-Thái bị bắt đi làm nô lệ và ly tán khắp bốn phương tám hướng, có một nhóm đến sinh sống ở nước Y-ê-men. Mặc dầu bị cách ly khỏi quê cha đất tổ hàng ngàn dặm, họ vẫn tiếp tục sao chép bảo tồn Kinh Thánh. Một ngàn năm sau, các Nhà Khoa Học đem ra so sánh Kinh Thánh   của nhóm dân Do Thái ở châu Âu và Trung Cận Đông với bản của nhóm Do Thái ở Y-ê-men. Thật kỳ lạ! Bao nhiêu thế hệ  trong ṿng một ngh́n năm, sao chép với các công cụ thô sơ, mà chỉ có 9 chữ bị nhầm lẫn, trong tổng số 304.805 chữ. Độ chính xác là 99,997 %. Những chữ sai sót đó lại là những chữ không quan trọng, sự khác nhau ấy không đủ sức làm thay đổi ư nghĩa của các từ và câu trong Kinh Thánh. Điều ấy không chỉ nói lên sự cẩn thận của dân Do Thái nhưng c̣n chứng minh sứ mạng mà Đức Chúa Trời đă giao cho họ. Có người hỏi "Ích lợi được làm dân Giu-đa (Do Thái) là ǵ?" Sứ đồ Phao-lô trả lời: "Nhiều lắm, nhiều hơn mọi đằng. Trước hết, Lời của Đức Chúa Trời được phó cho dân Giu-da" (Sách Rô-ma Chương 3 Câu 1,2)

            Không có cuốn sách nào bị người đời ghét như Kinh Thánh. Ít nhất th́ người ta miệt thị, khinh rẻ, cho không cũng không nhận. Nhiều người dùng trang giấy của Kinh Thánh để cuốn thuốc lá hút.  Trong nhiều trường hợp, chính quyền nghiêm cấm không cho xuất bản, lưu trữ Kinh Thánh, ai giấu Kinh Thánh sẽ bị bắt bỏ tù, hoặc có thể bị giết hại. Năm 1850, nhà triết học Vôn-tơ nổi tiếng đă tuyên bố rằng sau một trăm năm Kinh Thánh sẽ  biến mất v́ lạc hậu. Một thế kỷ trôi qua, không những Kinh Thánh chẳng mất đi nhưng dinh thự của Vôn-tơ đă trở nên trung tâm của Thánh Kinh Hội Thụy Sĩ. Chiếc máy in của ông lại được sử dụng để in Cuốn Sách thiêng liêng mà ông khinh rẻ, thù ghét. Kinh Thánh không những tồn tại suốt 3500 năm nhưng ngày nay, nó đă được dịch ra trên 2000 trong 3000 ngôn ngữ khác nhau của loài người. 2000 ngôn ngữ đó lại là ngôn ngữ của 97% dân số trên thế giới. Số lượng Kinh Thánh được in trong một năm (1966) là 87,3 triệu cuốn. Các nhà xuất bản nói rằng họ phải sản xuất mỗi một phút 22 cuốn Kinh Thánh mới thoả măn nhu cầu. Năm 1998, thu nhập b́nh quân của một người dân ở một nước kia là 30 - 40 đô một tháng, thế mà một cuốn Kinh Thánh cũ bán ngoài chợ đen với giá 10 đô.

             Sự tồn tại và phổ biến của Kinh Thánh chứng minh đây không phải là cuốn sách b́nh thường, nhưng là "Cuốn Sách Có Một Không Hai" hay "Sách Thần".

             Nhiều người không dám động đến Kinh Thánh, v́ sợ đọc nó sẽ bị cảm hóa, sẽ phải phủ nhận những ǵ ḿnh đang tin tưởng theo đuổi. Linh tính báo cho họ biết đây là Lời Thánh của Đấng Tạo Hóa.


Xem Tiếp: Lịch sử và tiên tri
Tác giả và  người viết | Sự tồn tại và phổ biến | Lịch sử và tiên tri | Luật pháp | Khảo cổ
Khoa học phổ thông | Vật lư | Di truyền | Nhân chủng học | Thời gian | Tin học |
Chương tiếp