Bàn luận: Kinh Thánh

4.4 Kinh Thánh và luật pháp

          

             Mặc dầu được bắt đầu viết cách đây 3500 năm, các luật pháp trong Kinh Thánh không phải thô thiển, lạc hậu như người ta nghĩ. Trái lại, Thánh Kinh là nền tảng cho luân lư, đạo đức và luật pháp cho hầu hết các quốc gia ngày nay. Chỉ riêng trong Mười Điều Răn, chúng ta thử nghĩ xem những điều sau đây có lạc hậu không: "Ngươi phải hiếu kính cha mẹ; Chớ ăn trộm; Chớ giết người; Chớ phạm tội tà dâm; Chớ nói dối; Chớ tham lam, thèm muốn của cải, vợ, con, tôi tớ của người khác". Nếu xă hội nào thực hiện được những điều răn trên, các công dân ở đó chắc chắn sẽ được sống b́nh an, hạnh phúc. Chúa Giê-su dạy rằng: "Hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho ḿnh th́ cũng làm điều đó cho họ, v́ ấy là luật pháp và tiên tri" (Sách Ma- thi-ơ Chương 7 Câu 12) Phải chăng đây là những lời khuyên răn lỗi thời cho thế kỷ 21?

             Bản thân điều răn: "Hăy nhớ ngày nghỉ làm ngày Thánh. Ngươi làm việc ḿnh trong sáu ngày, ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Đức Chúa Trời. trong ngày đó ngươi, con trai con gái, tôi tớ, súc vật trong nhà ngươi... đều chớ làm công việc chi hết." (Sách Xuất  Ê-dip-tơ  Kư Chương 20 Câu 8) Điều răn này đă được ban ra 35 thế kỷ trước khi luật lao động các nước mới bắt đầu ngăn cấm các chủ xưởng bắt buộc công nhân lao động bảy ngày một tuần. Không những Đức Chúa Trời  dự định ngày nghỉ cho con người nhưng cho cả con vật nữa. Điều ấy chứng tỏ t́nh yêu thương của Đấng Tạo Hóa cho mọi tạo sinh. Ngay trong ṿng những người có học, nhiều bác học, bác sĩ, kỹ sư làm ngày làm đêm trong những điều kiện vất vả về thể xác, căng thẳng về tâm hồn, nhưng không biết cách nghỉ ngơi theo luật của Đức Chúa Trời nên bị bệnh tật và chết sớm, thật đáng tiếc thay.

             Cũng trong Mười Điều Răn, bốn điều đầu tiên nói về sự tôn kính thờ phượng Thưọng Đế. Chúa Giê-su cũng phán: “Nhưng trước hết các ngươi phải t́m kiếm nước của Đức Chúa Trời và mọi sự công b́nh của Ngài, mọi sự khác Ngài sẽ ban cho" (Sách Ma-thi-ơ  Chương 6 Câu 33). Ngày nay, một số công xưởng, cơ sở lớn ở những nước văn minh bắt đầu dành riêng địa điểm và thời gian cho nhân viên cầu nguyện và thờ phượng. Kết quả là năng suất lao động lại tăng lên, tai nạn lao động giảm đi, quan hệ giữa mọi người trở nên ḥa hợp, cảm thông và tương trợ lẫn nhau. Ban giám đốc cho rằng ḿnh đă biết dùng tâm lư học, nhưng thực ra đây là sự chúc phước của Đức Chúa Trời cho một tập thể khi ở đó có những người mộ đạo, tin và làm theo những điều răn của Ngài


Xem Tiếp: Khảo cổ
Tác giả và  người viết | Sự tồn tại và phổ biến | Lịch sử và tiên tri | Luật pháp | Khảo cổ
Khoa học phổ thông | Vật lư | Di truyền | Nhân chủng học | Thời gian | Tin học |
Chương tiếp