Bàn luận: Thuyết tiến hóa

1.5 Thuyết Tiến hoá và Sinh vật học

           

penguin

(Cha nào con nấy)

Bà Giáo sư: Thế giới sinh vật khác với máy móc cơ khí thuần túy, xin Ông đừng nói đến cái máy lắp xương hay cái đồng hồ của Ông.

             Ông Mục sư: Bà nói cũng có lư, sinh vật khác với khoáng vật bởi ít nhất là khả năng sinh sản. Có hai định luật về tính bất biến của sự sinh sản (immutability): Thứ nhất là "Chỉ Có Sự Sống Mới Sinh Ra Sự Sống", thứ hai là "Cha Nào Con Nấy". Theo định luật thứ nhất, ruồi nhặng không tự nhiên sinh ra từ đống rác, nhưng sinh ra từ trứng ruồi. Theo định luật thứ hai, ong ṿ vẽ sinh ra ong ṿ vẽ chứ không sinh ra ong mật, đừng nói đến chuyện sinh ra ruồi trâu hay chuồn chuồn.

Thế mà Thuyết Tiến Hóa muốn chúng ta tin các tế bào đầu tiên sinh ra từ các hóa chất không có sự sống. Thuyết ấy cũng nói rằng trong một hoàn cảnh nào đó, luật cha nào con nấy bị "treo gị", để hợp chất vô sinh biến thành tế bào hữu sinh, để cho con cá biến thành con ếch, con rắn biến thành con thú, v.v... Cả hai điều trên đều là giả thiết, chứ không phải kết quả chắc chắn của bất cứ pḥng thí nghiệm nào dựa theo các định luật khoa học.

Bà Giáo Sư: Chắc Ông không biết về hai cuộc thí nghiệm của Mi-lơ (Stanley Miller) năm 1953 tại trường Đại Học Chi-ca-go và của Fox (Sidney Fox) năm 1958 tại Trường Đại Học Mi-a-mi? Nhờ pha trộn các chất hóa học rồi cho tia lửa điện bắn phá mà họ chế ra được các A-xít A-mi-nô và chất Prô-tê-in nhân tạo...

Ông Mục sư: Ồ, tôi biết chứ. Khi chưa tin Chúa tôi đă từng dùng những kết quả này để chứng minh rằng sự sống có thể bắt đầu mà không  cần có Đấng nào tạo ra. Sau này tôi mới biết ḿnh ngu. Những A-xít A-mi-nô  và Prô-tê-in mà hai Nhà Khoa Học kia chế được lại không phải là những loại có trong các tế bào.  Các Nhà Khoa Học cũng đă từng chế ra một quả trứng nhân tạo với đủ các thành phần hóa học, nhưng không thể cho nó sự sống và làm cho nó sinh ra gà con được.

            Tôi biết khoa học ngày càng phát triển và sẽ tạo ra nhiều sản phẩm thật kỳ diệu hơn. Tuy nhiên,  chúng không bao giờ h́nh thành một cách t́nh cờ, mà phải có bàn tay khối óc của các Nhà Khoa Học điều hành, pha chế có chủ đích. Cũng vậy, thế giới sinh vật xung quanh chúng ta chẳng tự nhiên mà có nhưng được tạo ra bởi Một Quyền Năng  và Trí Tuệ cao siêu hơn sức lực và hiểu biết của con người.

Theo Kinh Thánh, ban đầu Đức Chúa Trời ban sự sống cho muôn loài, và Ngài sáng tạo thực vật và động vật theo từng loài, từng giống, từng hệ của nó. Chính Đức Chúa Trời đặt ra các nguyên tắc bảo toàn ṇi giống mà tất cả mọi sinh vật trên Trái Đất này tự động làm theo. Các con vật khác loài không thể giao phối với nhau để tạo ra loài mới, trừ ngoại lệ là con ngựa kết hợp với con lừa, nhưng con của chúng là con la lại không có khả năng sinh sản để duy tŕ ṇi giống được.


Xem tiếp: Di truyền học

 
Thuyết Đác uyn | Nhiệt Động lực | Cơ học | Toán học | Sinh học
Di truyền học| Địa chất | Khảo cổ học | Nguồn gốc loài người |
Chương tiếp