Bàn luận: Phụ lục

7.5 Ư NGHĨA CỦA TÊN 10 VỊ TIỀN BỐI

                Thoạt nh́n, chúng ta cảm thấy gia phả trong Kinh Thánh là phần không có ǵ đặc sắc đáng đọc. Tuy nhiên, bạn sẽ thay đổi quan điểm sau khi đọc bài viết sau đây. Trong Sách Sáng Thế Kư, Chương 5 liệt kê danh sách tổ tiên loài người qua 10 thế hệ, từ con người đầu tiên là A-đam do Chúa tạo dựng trên thế gian cho đến ông Nô-ê, người cuối cùng trước khi Nạn Hồng Thủy xảy ra tiêu diệt cả xă hội nguyên thủy, trừ 8 người trong gia đ́nh ông. Từ họ phát triển nên xă hội hiện đại và các dân tộc ngày hôm nay.

Tên của người Do Thái không có ư nghĩa ǵ đối với người Việt chúng ta ngày nay,  tương tự: người nước ngoài không thể hiểu rằng, hầu hết tên Việt Nam đều chứa đựng hàm ư của người đặt tên. Ví dụ: khi cha mong muốn con trai vững chắc như núi th́ đặt tên trẻ là Sơn; khi mẹ cầu mong con gái trắng trẻo xinh xắn th́ gọi nó là Tuyết. Có người đặt tên các con ḿnh theo hệ thống, ví dụ như có ông cán bộ hàng xóm của tôi đặt tên các con ḿnh là “Quân, Đội, Nhân, Dân”. Cũng như vậy, tên của người Do Thái mang ư nghĩa và nguyện vọng của người đặt tên.  Xin mời các bạn thử đào sâu nghiên cứu tên của mười vị tổ tiên của loài người từ  A-đam  tới Nô-ê trong  gia phả Chương 5, Sách Sáng Thế Kư xem có điều ǵ xảy ra.

- A-đam có nghĩa là “người”, (man)

- Sết có nghĩa là “khiến, áp đặt”  (appointed).

- Ê-nót (Enosh) có nghĩa là “loài người” / "phàm nhân" (mortal)

- Ke-nan có nghĩa là “buồn phiền, đau đớn, ca thán, bi ai”, (sorrow, dirge, elegy) mô tả tâm trạng cha mẹ sinh con trong thời tai ương.

- Ma-ha-la-en có nghĩa là Chúa Ân Huệ, -Phước Hạnh (Mahala = ân huệ, phước hạnh, đáng ngợi khen, Ên=Chúa)

- Gia-rệt có nghĩa là “sẽ giáng trần, hiện ra” (shall come down, Appear).

- Hê-nốch (Enoch). Ở đây có nghĩa là giảng dạy, dạy dỗ.

- Ma-tu-sê-la có nghĩa là sự chết sẽ đem lại: Me-tu (muth = death) sự chết, se-la (shalah = shall bring) sẽ đem lại.

-Lê-mếch, (lament) có nghĩa là những kẻ tuyệt vọng

-Nô-ê có nghĩa là sự yên nghỉ, niềm an ủi.

Bây giờ thử sắp xếp các tên trên theo thứ tự cha con: A-đam, Sết, Ê-nót, Ke-nan, Ma-ha-la-en, Gia-rệt, Hê-nốch, Mê-tu-sê-la, Lê-mếch, Nô-ê, chúng ta sẽ có một đoạn văn như sau “(Bởi tội lỗi), người khiến người chịu tai ương, buồn phiền, bệnh tật, chết chóc, đau đớn, bi-ai. (Tuy nhiên,) Chúa ân huệ phước hạnh sẽ giáng trần, dạy dỗ (cho loài người). Sự chết (của Ngài) sẽ đem lại (cho nhân loại) tuyệt vọng niềm an ủi và yên nghỉ.” Những chữ trong ngoặc đơn được tác giả  thêm vô cho rơ nghĩa.

Điều này tương đương với một gia đ́nh Việt đặt tên 10 người con ḿnh theo thứ tự như sau:  Người - Hại – Nhân - Buồn Lắm – Chúa - Xuống Đời - Dạy Dỗ - Sự Chết Đem Cho - Người Tuyệt Vọng -  Sự B́nh An

Bạn đang thấy ư nghĩa quan trọng của đạo Chúa được mă hóa trong gia phả của tổ tiên loài người, trong Chương 5 của Kinh Thánh mà ít người để ư nhất. Điều này minh họa mọi chữ mọi câu trong Kinh Thánh đều có mục đích và dụng ư, không thể xem nhẹ, bỏ qua. Chúng ta có được mặc khải nếu chăm chỉ t́m ṭi với thái độ khiêm nhường, khao khát Lời Chúa. Nhiều người không có tŕnh độ uyên thâm về ngôn ngữ của Kinh Thánh là tiếng Hê-bơ-rơ, hay Hi Lạp, xin hăy chịu khó đến nhà thờ nghe các Mục Sư, Giáo Sư mở khóa, phân tích.

Đức Chúa Trời tạo dựng con người, đặt để họ làm chủ thế gian này với sự chúc phước trên thiên nhiên và cuộc sống. Tuy nhiên, v́ phạm tội, tổ tiên chúng ta bị Chúa rủa xả, con người phải làm lụng vất vả để kiếm ăn, sinh đẻ con cái trong sự đau đớn, bị bệnh tật, đói khát, chiến trận và chết chóc thống trị. Trong các tên của 10 vị kia, có 3 vị mang tên rất tiêu cực như Ê-nót, Ke-nan và Lê-mếch minh họa cho t́nh trạng thảm họa của con người. Có dịp nghe bài hát do Khánh Ly thực hiện, trong đó câu “hỡi ôi thân phận làm người...” được lặp đi lặp lại, các bạn sẽ đồng cảm với tâm t́nh của phụ huynh 3 vị trên khi đặt tên con ḿnh với ư nghĩa: tai ương, bệnh tật, chết chóc, buồn phiền, đau đớn, bi-ai. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không hề bỏ rơi con người, mà hứa sẽ ban cho chúng ta một vị Cứu Tinh theo đúng thời hạn. Khi cảm hứng cho phụ huynh đặt tên cho mười vị tiền bối của loài người, Chúa ban cho chúng ta một sứ điệp: “Một Đấng Ân huệ, Phước Hạnh, Đáng Ngợi Khen sẽ giáng trần, dạy dỗ loài người và Sự Chết của Ngài sẽ đem lại cho chúng ta sự yên nghĩ và an ủi ”. Điều này ứng nghiệm trong Chúa Giê-su.

Theo ư của các “phê-b́nh-gia”, đến thời Nô-ê có cả triệu người trên dương thế, chọn tên người này, người kia th́ cũng ghép được các câu tùy ư. Sự thực, Kinh Thánh không chọn tên người này người kia, nhưng liệt kê chính xác tên của những người con trưởng trong từng thế hệ, không bỏ rơi thế hệ và cá nhân nào.

Nhóm “phê-b́nh-gia” thứ hai nói rằng tên của những người trên được xếp đặt sẵn, như ông cán bộ đặt tên “Quân, Đội, Nhân, Dân” cho 4 đứa con ḿnh. Nếu vậy, trong trường hợp sinh con gái, không thể đặt tên mà xă hội chỉ chấp nhận cho con trai, hoặc chẳng may mới sinh đứa thứ ba rồi th́ vợ ngừng đẻ, ông sẽ tắc tị với ba đứa Quân, Đội, Nhân khiến cho hàng xóm vui cười. Vâng, chuyện ông ấy sắp đặt tên con ḿnh xảy ra trong một thế hệ, trong giai đoạn sinh sản 20 năm có thể xảy ra, tuy cũng không trôi chảy chắc chắn. C̣n từ ông A-đam tới Nô-ê là 10 thế hệ  trong ṿng 1556 năm, làm sao sắp xếp tŕnh tự mà tránh khỏi chuyện “trật đường ray”? Sự sắp xếp này chỉ có được bởi chương tŕnh kỳ diệu của Đức Chúa Trời.

Nhóm “phê-b́nh-gia” thứ ba lư luận, rằng các nhà sao chép Kinh Thánh, sắp xếp tên họ theo trật tự và nội dung của Đạo. Vậy, lấy lư do nào mà những người lănh đạo Do Thái Giáo cho phép con người sắp đặt Lời Chúa theo ư riêng ḿnh, chưa kể ư ấy minh họa Niềm Tin Cơ Đốc mà người Do Thái coi thường, thù ghét. Họ đâu coi Chúa Giê-su là Chúa Ân Huệ, Phước Hạnh, Đáng Ngợi Khen, và đâu chấp nhận chuyện Đức Chúa Trời chịu chết trên Cây Thập Tự để cứu chuộc bất cứ ai, kể cả dân ngoại bang mà họ khinh như chó... Người Do Thái không tin vào Tân Ước, nhưng mật mă về danh tên trong gia-phả khởi đầu Cựu Ước lại hoàn toàn phù hợp với sự dạy dỗ trong Tân Ước, trong Sách Tít chương 2 câu 11 Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đă được bày tỏ ra rồi. (câu12). Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và t́nh dục thế gian, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công b́nh, nhân đức, (câu 13) đang chờ đợi sự trông cậy Hạnh Phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời vĩ đại và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, (câu14) là Đấng liều ḿnh v́ chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có ḷng sốt sắng về các việc lành. (Những đoạn có gạch chân nhấn mạnh ư nghĩa của các tên có trong gia phả ở trên.)

Các “phê-b́nh-gia” luôn luôn có những lư sự, nhưng nhiều độc giả đă t́m thấy đây là điều kỳ diệu, minh họa sự cảm ứng tuyệt vời của Đức Chúa Trời, không những cho các Tiên Tri mà Ngài mượn tay để viết Kinh Thánh, nhưng cả những phụ huynh tiền bối của loài người, khi họ đặt tên cho con ḿnh.  

“Thân phận người: Sinh, Bệnh, Lăo,Tử

Phật Thích Ca xác nhận chẳng sai,

Ơn Huệ Chúa, đúng thời Giáng thế,

Dạy muôn dân đường sống an bài.

Dẫu thế gian cố t́nh hại Chúa,

Ngài hy sinh nhằm cứu tội nhân,

Đem hy vọng cho người tuyệt vọng,

Cho kẻ hèn - an nghỉ thanh b́nh”

 

Bạn có thể quên tên trong gia phả, nhưng ư nghĩa tổng hợp của những tên ấy sẽ giúp bạn tin cậy Kinh Thánh và yêu mến Đạo Chúa hơn.  

(http://www.allabouttruth.org/bible-codes.htm )

 

Xem Tiếp: Minh họa bằng h́nh ảnh
Cách tính toán thời gian | Tính toán chu vi đường tṛn | Giải mă trong Kinh thánh |  Ư nghiă tên 10 vị tiền bối | Minh họa bằng h́nh ảnh | Tài liệu tham khảo |