Bàn luận: Phụ lục

CÁCH TÍNH CHU VI H̀NH TR̉N

                Khi muốn tính chu vi đường tṛn, người ta làm cách nào? Trước hết, phải đo đường kính rồi nhân nó với số Pi (3,14). Số Pi là một đại lượng mới được biết tới trong thế kỷ mười chín, hai mươi. Thế mà Vua Sa-lô-môn (khoảng 900 năm trước Công Nguyên) đă biết cách đo chu vi một cách hết sức khoa học). Vua Sa-lô-môn được Kinh Thánh cho biết là người thông minh nhất trên trần gian. Sự thông minh của ông là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho khi ông cầu xin Ngài sự khôn ngoan để cai trị dân tộc ḿnh theo đường lối của Chúa

 Số Pi của ông được các nhà nghiên cứu Kinh Thánh t́m ra trong Câu 23 Chương 7 Sách Các Vua Thứ Thất. Khi Vua Sa-lô-môn sai người làm một cái bể nước bằng đồng, ông chỉ cho người ta cách đo kích thước như sau: “Từ mép này đến mép kia (đường kính) mười thước, một sợi dây ba mươi thước đo ṿng tṛn (chu vi) của nó".

Nghĩa thật  của đoạn “một sợi dây ba mươi thước”  trong tiếng Do Thái là "Một sợi dây " nhân" ba mươi thước". V́ sao Kinh Thánh cố t́nh thêm vô mấy chữ "Một sợi dây"? Làm sao đem “một sợi dây” nhân “ba mươi thước” được? Muốn làm phép nhân, cụm từ “một sợi dây” phải chứa đựng một số thập phân nào đó. Vâng, tương tự như số La Mă, mỗi một chữ cái trong tiếng Do Thái đều tượng trưng cho một giá trị toán học Thêm vào đó, sự đánh vần khác thường "Một sợi dây" trong Kinh Thánh (Qof,  Vah,  He)  so với cách đánh vần phổ thông (Qof,  Vah) đă giúp các Nhà Toán Học Do Thái t́m ra giá trị  toán học  chính xác của những từ  "Một sợi dây" theo (Qof,  Vah,  He) là 111:106 =1, 0471698. Vậy, chu vi chính xác được nhắc đến trong đoạn Kinh Thánh này là 1,0471698 x 30 = 31, 415094 thước. Khi lấy chu vi ấy chia cho đường kính đă biết (10 thước) họ có được chữ Pi Do Thái là 3,1415094 gần sát với chữ Pi của H́nh học chúng ta sử dụng là 3,1415926 (Sai số  là  0,0000 832  hay 0, 00026%. "..

 " the Handwriting of God" Grant Jeffrey,  Frontier Reseach Publication


Xem Tiếp: Giải mă trong Kinh thánh
Cách tính toán thời gian | Tính toán chu vi đường tṛn | Giải mă trong Kinh thánh |  Ư nghiă tên 10 vị tiền bối | Minh họa bằng h́nh ảnh | Tài liệu tham khảo |