Bàn luận: Đấng Tạo Hóa

Bà Giáo sư: Từ bỏ Thuyết Tiến Hóa,  Ông phải có một cách giải thích khác về nguồn gốc vũ trụ, sinh vật và loài người chứ. Chắc Ông muốn gợi ư cho tôi tin rằng có Đức Chúa Trời  và chính Ngài đă sáng tạo mọi sự chứ ǵ?  Thuyết Tiến Hóa đă phản khoa học rồi, tin có Đức Chúa Trời  lại càng có vẻ hoang đường hơn. Có ai từng thấy Đức Chúa Trời đâu mà tin? Nếu thực sự có Đấng Vô H́nh th́ làm sao con người có thể biết được Ngài?

2.1. Căn Nguyên

           

Ông Mục sư: Bà nói đúng, không ai từng thấy Đức Chúa Trời, làm sao biết có Ngài và bản tính của Ngài như thế nào. Nhưng không phải v́ thế mà chúng ta phải chịu bó tay. Kinh Thánh đă chỉ cho ta một con đường: "Từ khi sáng tạo Trời Đất, những đặc tính vô h́nh của Đức Chúa Trời, tức là quyền năng vô tận và bản tính thần linh, đă hiển nhiên trước mắt mọi người, ai cũng có thể nhận thấy nhờ những vật hữu h́nh," Sách Rô-ma Chương 1, Câu 20. Đó cũng là một định luật khoa học gọi là Luật Căn Nguyên  và Hiệu Quả. Xin Bà nh́n ra cửa sổ máy bay, Bà thấy ǵ không? Không! Tuyệt nhiên không thấy ǵ cả! Tuy nhiên, chúng ta biết rằng ngoài kia có không khí, bởi nhờ không khí mà chiếc máy bay khổng lồ nặng 100 tấn này có thể treo lơ lửng và chuyển động trong không trung được. Chúng ta không thể gặp được người đă sáng tạo ra chiếc đồng hồ, hay chiếc máy điện toán, nhưng khi nh́n vào chúng với mức độ tinh xảo, chính xác và mỹ thuật, chúng ta có thể khâm phục trí óc và bàn tay của các kỹ sư tài ba. Cũng vậy, khi nghĩ đến vũ trụ, thời gian, năng lượng, sự sống, các mối liên hệ, các qui luật tự nhiên, sự đa dạng và hài ḥa của muôn vật, các bản tính của con người như: công nghĩa, yêu thương, trách nhiệm và tín ngưỡng, v.v... chúng ta có thể biết nhiều về Căn Nguyên của mọi sự ấy. Theo luật trên, chúng ta biết Căn Nguyên bao giờ cũng lớn hơn Hiệu Quả. Vậy:

 

Căn Nguyên của vũ trụ  phải Vô Biên

Căn Nguyên của thời gian phải Vĩnh Cửu.

Căn Nguyên của năng lượng phải Toàn Năng

Căn Nguyên của sự đa dạng phải Toàn Tại

Căn Nguyên của mọi kiến thức phải Toàn Tri

Căn Nguyên của sự sống phải  Hằng Sống.

Căn Nguyên của đức hạnh  phải  Thánh Khiết

Căn Nguyên của lương tâm phải Công Nghĩa.

Căn Nguyên của t́nh cảm phải Yêu Thương

Căn Nguyên của trách nhiệm phải có Ư Chí

Căn Nguyên của tín ngưỡng phải có Tâm Linh.

 

Tóm lại, Căn Nguyên của tất cả mọi sự phải Vô Biên, Vĩnh Cửu, Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Tại, Hằng Sống,  Thánh khiết, Công Nghĩa, Yêu thương, có Ư Chí  và có Tâm Linh. Một số nhà thơ nói rằng Mặt Trời, Trái Đất  là cha là mẹ của sự sống. Tuy nhiên, chúng chỉ là những vật thể vô tri vô giác, tuy khổng lồ đối với chúng ta, nhưng chẳng đáng kể ǵ trong vũ trụ bao la. Ai dám khẳng định ḿnh có tất cả những đặc tính siêu việt của Căn Nguyên, trừ Đấng Sáng Tạo mà con người  gọi là Ông Trời hay Đức Chúa Trời?


Xem Tiếtp : Vô h́nh

 
 

Căn nguyên và hiệu quả | Vô h́nh | Toàn năng | Toàn tại | Vĩnh cửu | Toàn tri | Ban sự sống | Yêu thương | Chương tiếp |