Đức Chúa Trời

Sáng Tạo Vũ Trụ Vạn Vật

   Kinh Thánh ghi : “Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất.” Sáng 1:1 (Bản Dịch Mới)

   Kinh Thánh không phải là một sách giáo khoa vật lư địa cầu v́ thế Kinh Thánh ghi chép hay mô tả cuộc sáng thế theo ngôn ngữ thông thường. Kinh Thánh mô tả cuộc sáng tạo một cách đơn sơ nhưng rơ ràng,  vũ trụ vạn vật có một khởi đầu. Ư nghĩa của cụm từ ‘Ban đầu” được nhiều học giả tranh luận với nhau, nhưng tựu trung đa số các học giả theo một trong hai ư nghĩa sau:

1. “Ban đầu”. Đây là ư nghĩa truyền thống từ cổ đến nay được đa số các bản dịch cổ dùng. Cụm từ “beresit” là một mệnh đề độc lập tuyệt đối (absolute state). Theo ư nghĩa này Sáng Thế 1:1 nói đến thời gian nguyên thủy khi Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ, kể cả thời gian.

2. “Khi Đức Chúa Trời bắt đầu sáng tạo trời đất”. Một số học giả cho rằng cụm từ “beresit” là một mệnh đề phụ chỉ thời gian phụ nghĩa cho câu 3. Theo ư nghĩa này khi Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ vật chất đă hiện hữu.

   Hai học giả Đức C.F. Keil và F. Delitzsch cho rằng theo văn mạch ư nghĩa thứ nhất hợp lư hơn. “Câu này đứng đầu những dữ kiện mặc khải; không phải chỉ là tựa, hay lời tóm lược lịch sử sáng tạo nhưng là một lời công bố hành động nguyên sơ của Đức Chúa Trời, bởi hành động đó vũ trụ được h́nh thành.” Keil & Delitzsch, The Pentateuch, tr.46. Học giả V. Hamilton trong bộ giải kinh NICOT cũng chủ trương giữ theo ư nghĩa truyền thống; ngoài ra những bản dịch chính hiện đại như NASB, NKJV, NIV va JB cũng theo ư nghĩa này.

   Sự dạy dỗ của toàn bộ Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng tự hữu hằng hữu và là Đấng tạo Hóa Toàn Năng v́ thế Ngài là Đấng sáng tạo vũ trụ là một điều hợp lư.

   Trong khi đó  từ xưa đến nay một số tôn giáo khác cũng như một số giả thuyết khoa học lại giả định rằng vũ trụ này tự nhiên mà có hay vũ trụ vẫn hiện hữu vĩnh hằng và người ta không thể biết được nguồn gốc của đời sống: “Đức Phật đă tuyên bố rơ ràng rằng giới hạn sự luân lưu của những kiếp sống trong ṿng luân hồi không thể biết được. ‘Hỡi các đệ tử, bước đầu của cuộc hành tŕnh xa xôi nầy thật không thể  quan niệm được. Chúng sanh bị bao trùm kín mít trong lớp Vô Minh, bị dây ái dục trói buộc chặt chẻ, không thể khám phá được khởi điểm của cuộc luân chuyển triền miên, cuộc hành tŕnh vô định.’ Tạp A-hàm (Đức Phật và Phật Pháp. tr. 359)

   Một số khoa học gia theo thuyết Tiến Hóa giả định rằng thế giới vật chất vẫn tự nhiên hằng có trong vũ trụ. Tuy nhiên ngày nay một số nhà khoa học vật lư thiên văn không ngần ngại xác nhận rằng vũ trụ này phải có một khởi điểm. Ngày nay nhờ vào những phương tiện tối tân các khoa học gia về vật lư thiên văn đă có thể đo lường một số phương diện của vũ trụ. Trong tác phẩm “Origins and Destiny” tiến sĩ Robert Gange đă tuyên bố: “Ngày nay hầu hết những khoa học gia hoạt động trong ngành thiên văn học và vật lư đều được thuyết phục  rằng thế giới có một khởi điểm.” Tr. 21

Tiến sĩ  Hugh Ross, một nhà vật lư thiên văn, tuyên bố: “Với một bằng chứng đầy kịch tính của một biến cố sáng tạo, vụ bùng nổ nóng lớn trong tay,(A hot big bang) nhiều nhà thiên văn học đă phải đi đến chỗ bằng ḷng tuyên bố rằng bằng chứng trên ám chỉ: sự hiện hữu của một Thượng Đế- Tạo Hóa.”

The Creator and the Cosmos, tr 47.

   Với những bằng chứng trong ngành vật lư thiên văn nhiều khoa khọc gia đă phải công nhận rằng vũ trụ này có một khởi điểm và khởi điểm đó là một vụ nổ vô cùng lớn lao và nóng cực độ để mới có thể tạo ra các yếu tố vật chất căn bản trong vũ trụ. “Với tất cả những sự kiện được thu thập trong thế kỷ hai mươi cho chúng ta thấy rằng phải có một Đấng Tạo Hóa siêu việt hiện hữu. V́ tất cả vật chất, năng lượng, chiều dài, chiều ngang, chiều cao và ngay cả thời gian nữa, mỗi yếu tố đó th́nh ĺnh và đồng thời phát xuất và  hiện hữu từ một nguồn gốc ngoài chính nó.” tr. 76

   Phần thứ hai của câu Kinh Thánh cho thấy “Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất.”

Trời đất là một thành ngữ chỉ về tất cả những vật ở trên trời như mặt trăng, mặt trời, mọi tinh tú v.v. và đất chỉ về tất cả loài vật trên đất. Học Giả V. Hamilton đă dịch “trời đất ” là vũ trụ (universe) .

Kinh Thánh cho thấy vũ trụ được một Đấng thông minh siêu việt sáng tạo hay thiết kế chứ không phải kết hợp một cách t́nh cờ hay vẫn có sẵn từ vĩnh hằng.

   Từ trước đến gần đây nhiều khoa học gia theo thuyết Tiến Hóa giả định rằng vũ trụ van vật tự nhiên (hay t́nh cờ ) mà có và rồi sau đó theo định luật chọn lựa tự nhiên mà kết hợp và tiến hóa từ đơn bào đến các sinh vật phức tạp và cao cấp.

   Ngày nay những khoa học gia vật lư và sinh hóa khi nghiên cứu cơ cấu hoạt động của những phân tử, nguyên tử, proton, neutron, tế bào và DNA v.v. người ta thấy rằng đây là những hệ thống phức tạp hoạt động một cách thông minh chứ không thể là những phần tử t́nh cờ kết hợp lại.

   Tiến sĩ Hugh Ross cho thấy có trên bốn mươi đơn tố kết hợp lại với nhau để tạo nên một phân tử. Sự kết hợp này tùy thuộc vào hai yếu tố căn bản. Nếu một yếu tố căn bản không đúng, tức là nếu lực điện từ quá lớn hay quá yếu các điện tử và nguyên tử hoặc dính chặt vào nhau hoặc không thể kết hợp với nhau. Trong cả hai trường hợp, sự cấu tạo một phân tử không thể xảy ra.

   Sự thành lập một nguyên tử cũng cần nhiều điều kiện căn bản. Nếu muốn có neutron kết  với proton để tạo ra nhân nguyên tử, người ta cần một lực tác động nhất định. Nếu lực này quá yếu neutron và proton không thể kết với nhau; nếu lực này quá mạnh tất cả các proton và neutron đều kết hợp với nhau và vũ trụ sẽ không có hydrogen. Đời sống không thể có nếu không có hydrogen.

   Các nhà khoa học vật lư nhận thấy rằng vũ trụ này phải được điều chỉnh một cách chính xác để tạo ra đủ số các neutron và proton, những yếu tố tạo nên nhân nguyên tử.

   Không những vũ trụ phải được điều chỉnh hết sức chính xác để tạo đủ nhân nguyên tử nhưng vũ trụ cũng phải được điều chỉnh chính xác để có thể sản xuất vừa đủ số điện tử. Ngoại trừ số lượng điện tử phải bằng với số lượng protons; nếu không lực điện từ trong vũ trụ sẽ chế ngự trọng lực và hậu quả là các ngân hà, ngôi sao và hành tinh không thể  nào cấu tạo được. Tiến sĩ Ross cũng nêu lên 26 yếu tố hay điều kiện khác cần phải đúng để vật chất và vũ trụ được thành h́nh.

   Nhà thiên văn học George Greenstein tuyên bố:

“ Khi chúng ta quan sát tất cả bằng chứng, một tư tưởng luôn luôn nổi lên rằng có một nhân vật siêu nhiên nào đó, hay đúng hơn là một Đấng siêu nhiên nào đó nhúng tay vào. Rất có thể rằng, bỗng nhiên, không định trước, chúng ta đă vấp phải một bằng chứng khoa học về sự hiện hữu của Thượng Đế?”

tr. 121

   Về phương diện sinh hóa giáo sư Michael J. Behe trong tác phẩm Darwin’s Black Box cho rằng khi khảo cứu kỷ những hệ thống phức tạp của tế bào nhiều người đă đi đến kết luận rằng phải có một nhân vật thiết kế (sáng tạo) ra chúng chứ không thể tự nhiên mà có được. “Đối diện với những sự vô cùng phức tạp mà khoa sinh hóa hiện đại đă khám phá ra trong một tế bào, cộng đồng khoa học đang bị tê liệt. Chưa có ai tại viện Đại Học Harvard, chưa có ai tại Viện Y Tế Quốc Gia, Viện Khoa Học Quốc Gia, chưa có một người đoạt giải Nobel nào, chưa có ai cả, có thể giải thích với chi tiết làm thế nào một cilium (một cơ quan trong tế bào), thị giác, hay sự việc máu đông hay bất cứ một tiến tŕnh sinh hóa phức tạp nào đă phát triển theo như giả thuyết Darwin. Nhưng chúng ta đều hiện diện, cây cối, thú vật cũng đang hiện diện  Những hệ thống phức tạp cũng đang hiện diện. Ngày nay những hệ thống phức tạp này bằng cách nào đó đă hiện diện, nếu không bởi tiến hóa th́ bởi cách nào?” tr. 187

   Với những bằng chứng cụ thể, rơ ràng trong vũ trụ, trong các cấu trúc và hoạt động của một phân tử, nguyên tử và trong một tế bào sinh vật, nhiều khoa học gia đă phải công nhận rằng vũ trụ vạn vật không thể tự nhiên mà có, không thể kết hợp một cách t́nh cờ hay theo luật chọn lựa tự nhiên của thuyết tiến hóa nhưng phải có một vị thông minh siêu việt thiết kế hay sáng tạo ra chúng.

   Kinh Thánh, Lời mặc khải của Đức Chúa Trời đă xác định rơ: Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo vũ trụ.

Mục Sư Trần Đào