Ngun Gc Con Ngܩi:

Hc Thuyt v c Tin

 

L Anh Huy

 

Hc thuyt tin ho

 

H thng duy vt bin chng x hi ܮc kt hp nhun nhuyn vi thuyt tin ho Nj h tr cho nhau. N l mt h thng t duy tin rng cht v c, theo ging thi gian, c th ngu nhin kt hp thnh cht hu c v t cng do qu trnh ngu nhin s sng ܮc to thnh. Hc thuyt tin ha trong h thng t duy cng sn ch nghi l mt s kt hp ca nhiu hc thuyt tin ha b tc cho nhau. l cc hc thuyt ca Darwin v Oparin-Miller.

 

Thuyt tin ha sinh hc Darwin

 

Vo nm 1859, Darwin xut bn tp sch "Origin of Species" ni v s pht trin tim tin ca nhng sinh th phc tp t nhng sinh th n gin hn qua qu trnh chn lc ngu nhin. Mc d ܮc th gii xem l cha ca mt hc  thuyt duy vt, Darwin vit nh th ny trong li kt ca cun sch ng: "Quan nim ny v s sng trng c v v i v c mt vi im mnh. u tin ܮc ng To Ha truyn hi th vo Nj thnh mt hay vi th sng n gin nht. T v ang tin ha ra v s nhng sinh th p nht, k diu nht trong khi hnh tinh ny vn xoay vn theo inh lut hp dn c nh." Mc d Darwin cho rng chnh Thܮng l ng u tin truyn hi sng cho qu trnh tin ha v sau , t n pht trin theo qui lut t nhin, ng ta vn b gii chc sc tn gio thi by gi kt n nng n v tnh cht phi truyn thng ca hc thuyt ca ng. Nhng cng ngy hc thuyt Darwin b thch thc trm trng hn khng phi do nh hܪng nng n ca gio hi m l do tnh cht khoa hc ca n. Mt l thuyt khoa hc phi ܮc thc t kim chng v phi c tnh tin on cao. Hc thuyt Darwin thiu c hai lnh vc trn v do ch xng ng l mt gi thuyt thay v l thuyt nh cc nh v thn vn NJ cao.

 

Hc sinh Vit Nam sau 1975 ܮc bit ljn Darwin qua chn dung ca mt nh duy vt mt trm phn trm. Cu kt trn ca ng chng bao gi ܮc nhc li trong cc sch gio khoa c l Nj gi cho v tr ca ng ܮc hon ton ng v phe CS. Hc sinh trung hc Vit Nam no c hc qua b mn sinh vt NJu ܮc dy rng loi ngܩi v cc loi kh hin nay nh l chimpanzee, gorilla c chung mt t tin cch y khong 5-7 triu nm. Loi kh t tin ny cng l sn phm tin ha t mt sinh vt thp hn v nu c tip tc i ngܮc dng thi gian, tt c sinh vt trn mt t ny NJu bt ngun t nhng Ƕc bo nh vi khun. Qu trnh tin ha l h qu ca s chn lc ngu nhin, khng nh hܧng ca thin nhin tc Ƕng lin tc ln nhng ǥc tnh ca sinh th trong mt thi gian di. iu kin cn Nj c loi ging mi l s Ƕt bin, ngha l s thay ǰi trong c cu di truyn (gene). t bin c th tt, xu v trung ho. Loi ging no c Ƕt bin thun li s thch nghi hn dܧi p lc ǰi thay ca mi trܩng v s c hy vng sng st cao. Cn ngܮc li s lm cho loi ging dit chng. Hc thuyt tin ha Darwin tuy vy khng NJ cp hay gii thch v s pht nguyn ca chnh s sng.

 

Thuyt tin ha ha hc Oparin

 

Oparin, nh sinh ha hc ngܩi Nga, mt tn Marxist, NJ ngh mt hc thuyt mi nhm b tc v hon chnh hc thuyt Darwin. L thuyt ca ng ni v s hnh thnh ca t bo sng n gin nht t nhng cht ho hc khc nh l ammonia (NH3), methane (CH4), hi nܧc (H2O), carbon dioxide (CO2) v hydrogen (H2). ng ta tin rng vo thi lp a nhng hp cht ny theo ma ri xung v c iu kin phn ng vi cc hp cht kim loi khc trn mt t. Nh vo s xc tc ca tia cc tm bc x t mt tri, nhng phn ng ha hc ny c l to ra nhng hp cht khc c cha di do gc hydrocarbon. T y, sau nhiu s kt hp ha hc khc, phn t amino acid, ܩng, v.v... ܮc to thnh to iu kin cho th sng pht trin. Nhng phn t ny t kt hp thnh mt vt tng t nh t bo sng gi l coacervates (tm dch l kt bo). Nhng kt bo ny ܮc chn lc bi mi trܩng theo l thuyt Darwin Nj ri nhng kt bo no phc tp nht, mnh nht, thch nghi nht s tn ti cn nhng ci khc yu hn s b gii th v tan vo mi trܩng. S sinh sn v kt hp nhng kt bo ny cng ngy cng nhiu v "khi lܮng bin thnh phm" cc sinh vt n gin nht ny bt u sinh ra th h con chu. T y qu trnh tin ha Darwin ng tr trn mi trܩng sinh thi v tri qua hng triu (hoc hng t nm) chng ta c ܮc mt th gii sinh hc phong ph a dng nh ngy hm nay.

V rng qu trnh hnh thnh ǩi sng ch do nhng phn ng ha hc ngu nhin, vai tr ca mt Thܮng khng cn thit y, theo Oparin.

Th nghim Miller

 

Dܩng nh Nj h tr cho thuyt Oparin, vo nm 1953, Stanley Miller, mt sinh vin hu c nhn ti i hc Chicago ch to thnh cng acid amino trong phng th nghim. ng ta rt ht khng kh khi mt bnh kn, v bm vo mt hn hp nhng kh ammonia (NH3), hydrogen, (H2) methane (CH4) v hi nܧc (H2O). Miller ǥt gi thuyt rng nhng kh ny hin din trong kh quyn ca tri t hn 3.5 t nm v trܧc, khi tri t cn phi thai. Ngܩi ta tin rng  xygen

(dܫng kh) nguyn cht ch xut hin sau khi qu trnh quang ha bt u. to ra sm st nhn to lm iu kin xc tc cho phn ng ha hc, ng Miller xt in qua cc in cc ǥt xuyn qua bnh th nghim v nh vo nng lܮng in ny phn ng ha hc xy ra mt cch ngu nhin gia cc cht kh trong bnh. Sau mt vi ngy, ngܩi ta tm thy mt cht dnh vo thnh bnh th nghim v kt qu kho nghim cho bit cht ny chnh l ba loi amino acid trong s hai mi loi l n v c bn ca s sng. L ng nhin th nghim ny ܮc gii khoa hc duy vt n nhn nh mt bng chng hng hn v s to thnh s sng, mt cch ngu nhin, t th v sinh. Tuy nhin, nhng phn khi ban u ny ko di khng lu v nhng khm ph khoa hc sau lm con ngܩi phi suy ngh li.

 

Nhng kin khc Th nghim Miller

 

Nhng thnh tu v a cht hc mi y cho bit rng bu kh quyn thi khai a c nhng cht kh trung ha nh carbon dioxide (CO2), nitrogen (N2) v cc cht kh Ƕc c cha lu hunh (Sulfur) do ni la phun ra ch khng phi l cc cht methane v ammonia nh trong th nghim Miller. Hn na, oxygen vn c th hin din trong bu kh quyn do kt qu ca s phn tch quang hc t hi nܧc trong khng kh. Trong iu kin mi trܩng mi ny, s to thnh amino

acid rt kh xy ra. Ngܩi ta v phn ng ny kh xy ra nh trn nܧc vi du. Hn na, nu c mt cht amino acid to thnh i na th s b oxygen nguyn cht trong khng kh lm ra nt i. Nh chng ta NJu bit n v c bn nht cu to nn mt th sng l amino acid. C khong hn 100 amino acid thin nhin nhng ch c khong 20 amino acid c th to ܮc protein, l cht liu cn thit cu to nn cc c quan ca mt sinh th. Nh vy tn s xut hin ca mt amino acid to ܮc protein trong tng s 100 acid amino l p= 20/ 100 =1/5. Trong thc t xc xut ny c th thp hn nu mt v tr trong chui protein i hi mt acid amino ǥc bit no . Mi loi amino acid c mt ng v quang hc: mt ng v hܧng tri gi l th L, cn ng v kia hܧng phi, gi l th D. Tuy c hai th ging nhau, ch c th L c th to thnh protein. Tn s xut hin ca mi th trong thin nhin bng nhau (p=1/2). Trong mt chui protein cc amino acid ܮc ni vi nhau bng mt ni ha hc gi l bp tt (peptide). Ni ha hc phi bp tt cng c th ܮc to thnh, tuy nhin kt qu khng cho ra protein. Do vy kh nng xut hin ca ni ha hc bp tt l p=1/2.

Mun c mt chui protein cha ǿng 100 acid amino chng ta cn c nhng iu kin sau y xy ra ng thi:

a- Tt c 100 acid amino trong chui phi to ܮc protein. Xc xut tng ng l: (0.2 ly tha 100), v

b- Tt c 100 acid amino phi l ng v L. Xc xut tng ng l: (0.5 ly tha 100), v

c- Tt c 100 ni ha hc phi l bp tt.

Chng ta NJu bit rng trong dy Ngn H c khong 1065   (10000.....00000000, 65 con s 0 ng sau s 1) nguyn t. Nh vy xc xut to thnh mt cch ngu nhin mt protein cha 100 acid amino tht l nh nhoi. l chng ta ch mi NJ cp ti mt protein duy nht. Trong khi con ngܩi c khong chng 70,000 -100,000 din (gene), l ni c cu di truyn ܮc m ha. Mi din chu trch nhim to thnh mt protein. Mt protein c khong chng t 200 ljn 1000 amino acid. Nh vy xc xut Nj to ra con ngܩi bng cc phn ng ha hc ngu nhin thc s bng 0. l cha k ljn cc iu kin xc tc phi hin hu Nj cc phn ng ny ܮc xy ra. Tuy nhin ngܩi ta c th ci li rng bin c c xc xut bng 0 vn c th xy ra. Theo Tin s vt l Gerald Schroeder, tng l gio s ti i hc M.I.T., trong cun sch "Genesis and the Big Bang" ngܩi ta dng my in ton Nj tnh thi gian cn thit cho qu trnh ngu

nhin hnh thnh mt sinh vt n gin nht nh l mt vi khun, cha NJ cp ljn con ngܩi, t cc cht ha hc, cho trܧc tc Ƕ phn ng ha hc tng i rng ri. Kt qu l phi cn ti 15 t nm Nj hon thnh qu trnh ny. Nh  chng ta bit tui ca tri t khong 4,5 t nm. Nh vy th tri t khng tui Nj thai nghn qu trnh to dng ngu nhin ny. Thm na, qung thi gian ny cng xp x tui ca v tr (10- 20 t nm) cho nn gi thuyt cho rng mm sng ljn t hnh tinh khc cng khng ng vng.

 

C ch di truyn

 

Cho d amino acid ܮc hnh thnh ngu nhin trong thi gian cho php v trong iu kin ht sc khc nghit ca thi lp a i chng na s sng vn khng th tip din nu khng c c cu di truyn Nj to ra nhng t bo cng loi ging ht nhau v Nj duy tr ǥc tnh ca ni ging t ǩi ny ljn ǩi sau. Nhng d kin ǥc th ca mt ni ging ܮc m ha v tch tr trong nhim sc th, l mt tp hp ca nhiu din. Nhim sc th cng cha ǿng ch th nh tho chng ca my in ton Nj to ra t bo cng loi hay Nj gp phn vo vic sinh sn lܫng tnh ra th h con chu. Trong qu trnh to ra t bo cng loi, t bo m s t nhn i v tch thnh hai t bo mi c b nhim sc th ging ht nh nhim sc th ca t bo m nguyn thy. Trong qu trnh sinh sn lܫng tnh, mt na b nhim sc th ca t bo con l t cha, na kia t m. Tt c cng vic ny NJu ܮc thc hin do ch th ca b nhim sc th nm trong nhn t bo. Hc thuyt tin ha chng nhng tht bi trong vic gii thch s hnh thnh s sng t cht v sinh m cn tht bi trong vic gii thch s xut hin u tin ca c ch di truyn. Cu hi lm cho cc nh tin ha duy vt lng tng l lm sao cc coacervates bin ǰi Nj tr thnh t bo u tin c ܮc kh nng t phn Nj ti to ra cc t bo khc cng loi. Ai "vit" ra nhng tho chng v m ha chng trong nhim sc th Nj c cu di truyn ܮc lu truyn t ǩi ny qua ǩi khc? Mt h thng c kh nng to n (to ra nh c, replicating) phi cn c nhng h thng con c kh nng lu tr d kin, to n, v ch bin. Nh ton hc Von Neumann, v cc nh khoa hc khc nh Wigner, Landsberg, v Morowtiz ng rng ngay c mt h thng to n n nht, th s nht cng khng th no xut thn t mt qu trnh giao Ƕng ngu nhin. H cn cho rng xc xut ngu nhin Nj to ra cht protein cn thit cho mt h thng to n nh vy cn cao hn rt nhiu so vi vic ch to ra chnh h thng to n .

 

C cu di truyn ca ngܩi v kh

 

C cu di truyn ca ngܩi v kh l mt NJ ti l th gy ra nhiu tranh ci gia gii v thn v hu thn. Cc loi kh hin nay nh chimpanzee, gorilla c cng s lܮng nhim sc th l 24 cp. Ring ngܩi c 23 cp. Do s ging nhau gia nhim sc th ca ngܩi v chimpanzee (98.5% v thp hn mt cht i vi ngܩi v gorilla) cc nh tin ha cho rng ngܩi v kh c chung mt t tin cch y khong 5-7 triu nm. Sau ging gorilla tch ra trܧc, ljn ging

chimpanzee, v cn li l ging nhn hu. Ging ny tin ha qua vi giai on na mi tr thnh ngܩi hm nay. Cc nh tin ha cn ǥt gi thuyt l ng t chung ca ngܩi v kh cng c 24 cp nhim sc th. H cn cho rng 2 cp nhim sc th ca ng t nhp li thnh mt cp nhim sc th Nj ging ngܩi cn c 23 cp nhim sc th m

thi. S thay ǰi trong cu trc di truyn ny ch l mt th d tiu biu ca s Ƕt bin. S lܮng Ƕt bin trong mt trm ngn th bo (trng hay tinh trng, dch t ch gametes) gi l tc Ƕ Ƕt bin. Trong s Ƕt bin c Ƕt bin tt, Ƕt bin xu, v Ƕt bin trung ho; Ƕt bin xu chim a s theo Tin s David Plaisted. Cn c vo s lܮng nhim sc th v tc Ƕ Ƕt bin ca ngܩi v kh, theo tnh ton ca ng, kh nng tn ti ca ngܩi v kh rt thp (xc sut dܧi 1/100.000) v Ƕt bin xu chim a s trong tng s cc Ƕt bin. Cn nu mun gia tng kh nng sng st ln ti mt con s hu l th s lܮng din ca ngܩi phi b gim i khng ging vi thc t (70.000 - 100.000) v thi gian cn thit Nj ngܩi tin ha t kh l 60 triu nm ch khng phi l 5-7 triu nm nh ngܩi ta ngh.

Nhim sc th ca ngܩi v kh cng gy ra mt vn NJ khc mc khc. Trong khi c gng i tm ngun gc ca loi ngܩi, ba nh sinh hc tin ha l cc ng Robert Dorit (i Hc Yale), Hiroshi Akashi (i hc Chicago), v Walter Gilbert (i hc Harvard) nghin cu s khc bit v cu trc di truyn trong nhim sc th Y (nhim sc th gii tnh) ca 38 ngܩi n ng khc chng tc, sng ri rc mi ni trn th gii v i ljn kt lun l khng c s khc bit no c. S ng nht v di truyn ny cho thy s tin ha khng xy ra trong gia ph ngܩi n ng. Hn na, ba nh khoa hc ny dng php phn tch thng k, tnh ngܮc chiu thi gian Nj i kt lun l tt c 38 ngܩi ny NJu l con chu ca mt ng t duy nht (ch khng phi mt nhm) sng cch y khang 270,000 nm. Kt qu ny dܩng

nh ph nhn gi thuyt v s tin ha ca ngܩi t vܮn v hܧng con ngܩi v thuyt thin to. Khi nhim sc th ca ngܩi n ng ܮc so snh vi cc loi kh ngܩi ta li vp phi nhng ngc nhin khc. l s khc bit v di truyn gia cc loi th rt ln, v li rt nh gia cc Ƕng vt trong cng mt loi. Nu ng theo thuyt tin ha ca Darwin, cho rng loi ngܩi v loi kh c chung t tin, v h qu l c kh ln ngܩi NJu b chi phi bi qu trnh tin ha, th s khc bit v di truyn gia cc loi phi nh i, v khc bit gia cc th trong cng mt loi phi ln hn. Nh tin ho hc Pascal Gagneux, i hc California ti San Diego cng tm ra kt qu tng t khi nghin cu nhim sc th ca con ngܩi v ca loi kh chimpanzee. Kt qu nghin cu khoa hc cho thy s khc bit di truyn gia 55 con kh chimpanzees pha ty chu Phi ln gp i so vi s khc bit di truyn ca tt c con ngܩi trn mt t. Pascal Gagneux v cng s ca ng a ra li gii thch rng trong qu kh con ngܩi gn nh dit chng, nghi l ch cn rt t ngܩi sng trn mt t; o d hu du ca h c c cu di truyn gn ging nhau. Tuy nhin li gii thch ca cc nh khoa hc ny vn cn l gi thuyt cha ܮc khoa hc minh chng.

 

Di tch hc

 

Sinh vt Ƕc bo nh vi khun xut hin cch y khong 3.5 t nm v trܧc, 1 t nm sau khi tri t hnh thnh. Nu thuyt tin ha tim tin ca Darwin l ng th con ngܩi chc tm thy hng h sa s nhng di tch ha thch ca nhng loi chuyn tip t sinh vt Ƕc bo ljn nhng sinh vt phc tp ca ngy hm nay. Nhng di tch ny c th l vt chn Nj li trn t v ha thch, cng c th l nhng xng s, rng, hm, xng t chi, lng th, v kh, dng c, v.v... Nhng di tch ny phi mang ǥc tnh ca loi ging c v c loi ging mi Nj cho bc tranh tin ha, nu c, ܮc hon chnh. Tuy nhin nhng di tch ha thch ny rt him hoi m ngay c Darwin cng phi tha nhn trong cun sch ni ting ca ng: "....v s di tch ca nhng th chuyn tip phi c u nhng ti sao chng ta chng tm ܮc mnh no trong v tri t? ... Ti sao d kin a cht thiu vng nhng gch ni ny? a cht hc chng c khai qut ܮc dy xch hu c ny, v c l y l im yu nht ca ti m ngܩi ta c th nhm vo." Hn mt trm nm qua k t khi l thuyt Darwin ra ǩi, con ngܩi vi s tin b ca ngnh kho c a cht vn khng tm ra ܮc ht di tch Nj minh chng cho s chuyn tip gia cc loi. Cc nh tin ha thܩng than th l cng ngy cng t i nhng di tch ha thch c gi tr. l v khi khoa hc pht trin, nhng di tch c cn phi ܮc thm nh li, nhiu khi cn b loi b v khng cn gi tr khoa hc na. Tin s David M. Raup, mt nh tin ha, phi tht ln rng: "...so vi thi Darwin, chng ta cha bao gi c t di tch v s tin ha nh by gi. Ti mun ni rng nhng trܩng hp c in h tr cho Darwin, t d nh trܩng hp tin ha ca ging nga Bc M phi b loi b hoc sa cha Nj hp vi nhng d kin chnh xc hn." Kt qu nghin cu ca di tch hc (paleontology) cho thy rng hng h sa s cc loi xut hin mt cch Ƕt ngt trong mt bin c gi l "v n Cambrian" xy ra cch y khong 500 triu nm m khng c du hiu ca s tin ha tim tin t mt loi t tin no. ng vt xut hin trong thi Cambrian hi cc c quan phc tp v hon chnh nh mt, h thng tun hon, v.v... Mi khi xut hin th chng c c cu di truyn tng i n nh cho ljn ngy hm nay, hay ljn khi tuyt chng. V n sinh hc Cambrian v th l mt thch thc trm trng i vi thuyt tin ha Darwin. Theo thuyt tin ha, s sng trn mt t c l bt u t trong lng bin v c lp nܧc dy che ch cho nhng kt bo khi b nhng tia bc x Ƕc hi t mt tri nh tia cc tm trc tip tn cng. Cng theo thuyt tin ha, Ƕng vt ri bin c Nj di dn ln mt t vo khong 250 triu nm trܧc v c s thiu ht thc phm trm trng. Tuy nhin, ngnh di tch hc khng trng ra ܮc bng chng no Nj h tr cho gi thuyt ny. V mt c th hc, s di dn t bin c ln mt t nu c, phi tri qua v s nhng Ƕt bin Nj chuyn ha h thng h hp bng vi c ljn h thng bng phi ca Ƕng vt trn t. Mi h thng h hp phi tht s hon chnh Nj gip mt sinh vt ܮc tn ti trong mi trܩng tng ng. Thuyt tin ha khng trng ra ܮc bng chng cho mt s pht trin tim tin t h thng h hp ny qua h thng kia trong khi s di dn t bin ln t hay ngܮc li qu l mt bܧc nhy vt ln. Ngoi vn NJ h hp, Ƕng vt cn phi c nhng thay ǰi c bn v su rng v gic quan, h thng tun hon, h thng tiu ha, h thng bi tit, c nng ca bp tht, v.v... Mc d cc nh tin ha dng Ƕng vt lܫng th lm bng chng cho s chuyn ha t bin ln t, di tch hc khng a ra bng chng no cho thy c du tch ca mt Ƕng vt c mt phn phi v mt phn vi! Mt cu hi khc mc khc cho cc nh tin ha l nu i t bin ln t cn c nhng chuyn

ha su rng v v vng nh vy, ti sao cc Ƕng vt bin khng "tin ha" Nj thch nghi vi cc loi thc phm khc dܧi bin v chng ch cn thay ǰi mt cht v gic hn l phi lt xc hon ton! S chuyn ha t t ln khng Nj thnh chim cng i din vi nhng tr lc tng t. Tuy nhin, cuc chin tranh duy vt- duy linh v ngun gc con

ngܩi vn cha ng ng. Cc nh tin ha duy vt vn khng khng cho rng con ngܩi xut thn t ging nhn hu (hominid) c tn khoa hc l Neanderthal cch y 150,000 nm v dit chng (ging ny xut hin sau khi ngܩi, chimpanzee v gorilla tch nhnh). Di tch hc cho bit ging ny c dung tch s no ging ngܩi (1.4 lt), i bng

hai chn, ng thng, xng s th hi khc ngܩi v c xng hm ln hn v trn nghin. Chng bit ch to dng, v cn bit chn ct xc cht ca ng loi na! Mi gn y cc nh khoa hc li cng nhn loi kh chimpanzee cn c nhng tp qun x hi, khng do bn nng di truyn ca Ƕng vt m do hc ܮc t ǩi sng tp on. Vi nhng

bng chng ny, gii duy vt tuyn b l con ngܩi xut thn t loi vܮn v loi vܮn, nu i ngܮc ging thi gian ti thi khai a, l sn phm ca qu trnh ngu nhin t cc cht ha hc v c. C l s ging nhau gia ngܩi v vܮn l im mnh duy nht ca ch thuyt duy vt Darwin-Oparin-Miller v nh chng ta džc qua trong nhng phn trܧc, ch thuyt ny b tht bi ngay giai on u tin, giai on hnh thnh sinh vt Ƕc bo khong 3,5 t nm trܧc. Ch

thuyt tin ha cng khng gii thch ܮc ti sao trong khong thi gian t 3,5 t nm v trܧc cho ljn v n sinh hc Cambrian cch y khong 500 triu nm ch c du tch ca sinh vt Ƕc bo ng tr th gii sinh hc m khng c du vt ca loi no khc. N cng khng th gii thch ܮc chnh v n sinh hc Cambrian khi m mi loi hnh nh nhy vt ra t ci h khng v khng t ra c s thay ǰi chnh no sau . Thuyt tin ha cng tht bi trong vic gii thch s chuyn di ca Ƕng vt t bin ln t v t t ln khng thnh chim chc. V sau ht v trn ht, ch thuyt tin ha t mu thun qua tn gi v ǥc tnh c bn ca s tin ha l ngu nhin m chng ta khng th no gii thch cho hp l l ti sao chiu hܧng ca s "tin ha" li i t sinh vt cp thp ln sinh vt cp cao. i vi vn NJ ngܩi v vܮn, gii duy vt tin rng, bng vo nhng di tch tm thy v c th v tp qun ca loi kh, bng vo s ging nhau v c cu di truyn, con ngܩi v vܮn c chung mt t tin. i vi gii tin vo s to dng ca Thܮng v tin c vo thin nhin, l to vt ca Thܮng , s ging nhau hu hnh gia hai loi ni ln mt im quan trng. loi vܮn d c lܮng DNA gn ging loi ngܩi, c mt cht thng minh, bit ch to dng c, c tp qun x hi nh loi ngܩi, mc du cn rt th s, vn l ging kh v thiu mt yu t siu hnh. l linh hn, l ni c Thܮng ng tr, l ni khoa

hc phi dng bܧc Nj cho s mc khi bt u. T y tun ra ra nhng khi nim v cng bng, bc i, nhn o, lng tm, lng thin, v.v... m nhn loi thܩng NJ cao.

 

Kt lun

 

Mc d thuyt tin ha cha ng vng vi danh ngha l mt l thuyt khoa hc nhn loi vn cha ng hon ton v ngun gc ca mnh. C mt iu chc chn l khoa hc b hn ch trong khng-thi gian hn hp c sn, ng vai tr ca mt kh c gip con ngܩi i tm s tht. Cng c th v tnh nhng din dch ca con ngܩi v kt qu tm thy th hu . S hu tu thuc vo nim tin tn gio, c hay khng c vai tr ca mt Thܮng trong s to dng nn v tr. S bt ton ca thuyt tin ha hܧng nhn loi v nim tin c: l c vai tr ca mt ng thing ling trong vic to dng nn con ngܩi. Tri qua my ngn nm qua con ngܩi nh trong mt phng c nhiu ca s ng kn cheo leo trong v tr. Nh vo mt cht cht xm trong no b h v ang c gng m tng cnh ca s mt Nj

ܮc trng ra v tr su thm. Nhng trong vi ngn nm , c mi ln m ܮc mt cnh ca, con ngܩi li thy hin trn bu tri dng ch sau:

"Ban u Thܮng lj dng nn tri v t"

(Kinh Thnh, Sng Th K- 1:1)

L Anh Huy

Cm t:

Tc gi xin chn thnh cm t s c vn v b cc, v li ca K S Nguyn nh Si v Bc S Phm Quang Trng trong khi vit bi ny.

Ti liu tham kho

1. Stephen C. Meyer, "The Origin of Life and the Death of Materialism,"

http://www.arn.org/docs/meyer/sm_origins.htm (1996)

2. Gerald Schroeder, " Genesis and the Big Bang," The Free Press (1992)

3. David A. Plaisted, "Mutation Problem,"

http://www.cs.unc.edu/~plaisted/ce/rates.html

4. Hugh Ross, "Chromosome Study Stuns Evolutionists,"

http://www.reasons.org/resources/apologetics/chromosome.html (1995)

5- Lee Dye, "We dodged Extinction,"

http://abcnews.go.com/sections/science/DyeHard/dye990526.html (1999)

6- Trch on t nhiu nh tc gi,

http://www.webcom.com/~kwm/avonh/fossilr.html

7- Trch on t nhiu nh tc gi,

http://www.myhomepage.net/~sal_pam/fossils.html

8- Ray Bohlin, "The Five Crises in Evolutionary Theory,"

http://www.origins.org/orgs/probe/docs/5crises.html (1999)

9- The Science and Research Foundation, "The Deceit of Evolution,"

http://www.srf-tr.org/evolution/ebk1-2.html

10- Kennenth Chang, "New Human Ancestor?,"

http://abcnews.go.com/sections/science/DailyNews/

hominid990422.html (1999)

11- Gerald Schroeder, "The Science of God," The Free Press (1997)

12- Joseph B. Verrengia, "Chimp Culture Recognized,"

http://abcnews.go.com/sections/science/DailyNews/

chimpanzees990616.html (1999)

www.vps.org