Bàn luận: Những mẩu chuyện cuộc sống


 

 

 
 

V̀ SAO, V̀ SAO?

 

Người ta nói đạo nào cũng tốt, Vậy:

1. V́ sao có bao nhiêu giáo chủ trên thế giới, thế mà không ai đem Đức Phật, Đức Mô-ha-mét, Đức Khổng Tử ra chửi thề?

V́ sao người ta lại thường dùng tên Chúa Giê-su để làm việc ấy? Lúc bực ḿnh, hay khi chẳng có chuyện ǵ xảy ra. nhưng quen miệng, hoặc muốn tỏ ra ta đây bậc anh chị, họ sẵn sàng phun ra hàng tràng "Jesus Christ" một cách vô lễ, bất cần. Phải chăng ma quỷ chẳng bận tâm đến đấng nào khác ngoài Giê-su. Hắn đặc biệt thù ghét, sợ hăi danh Giê-su và mượn môi người phàm để nguyền rủa Con Đức Chúa Trời?

 

2. V́ sao chẳng ai trách một phật tử, một người hồi giáo, hay người lương phạm tội, nhưng khi mội tín hữu Tin Lành mắc lỗi, người ta sẽ chỉ tay, day nghiến: "Đă theo Chúa mà c̣n...?"

Phải chăng ma quỷ chẳng những thù ghét Chúa nhưng c̣n thù ghét cả con cái Chúa nữa, nên mượn ngón tay người phàm để cáo trách các tín hữu?

 

3. V́ sao trong tất cả các đạo, chỉ có đạo Chúa bị khủng bố tàn bạo nhất?

 Bạn c̣n nhớ 6 triệu dân Do-thái bị thiêu sống trong trại tập trung Thế chiến lần thứ hai? Bạn c̣n nhớ hoàng đế La-mă đem tín hữu ra các hí trường để cho sư tử ăn thịt? Lịch sử cận đại chứa đầy những điển h́nh về chuyện người tin Chúa bị ngược đăi, bị bắt đi tù, bị bắt làm nô lệ, bị đuổi đi biệt xứ, bị tịch thu tài sản, bị sa thải v.v... Phăi chăng ma quỷ muốn gây một nỗi khiếp sợ để người ta không dám tin Chúa?

 

4. Theo làm ǵ một thứ đạo mà tôn chủ bị sỉ nhục, tín hữu bị bắt bớ cả về tinh thần và có thể bị thiệt mạng như vậy?

 

Nhiều tôi trung sẵn sàng mang nhục với chủ, nhiều kẻ yêu chuộng tự do, công lư, sự thật phải bỏ nước ra đi, mặc dù biết rằng ḿnh có thể phải trả giá bằng mạng sống.... Tuy nhiên, tất cả những giá trị trên chỉ là tương đối, tạm thời, so với danh giá của Đức Chúa Trời và phước hạnh đời đời của những người tin cậy danh Ngài.  

Đồng ư rằng danh Chúa bị sỉ nhục bởi triệu kẻ vô tín, nhưng bù lại hơn tỷ người đi nhà thờ hàng tuần, ca tụng cảm tạ danh ấy.

Đồng ư rằng theo Chúa có thể bị phân biệt đối xử, nhưng xung quanh bạn không thiếu tín hữu sẵn sàng kể lại sự b́nh an Chúa ban trong những hoàn cảnh hiểm nghèo và quyền năng Chúa giải thoát họ khỏi nhưng trường hộp vô cùng bất lực. C̣n nói về cái chết, Không phải ai theo Chúa cũng bị sát hại, nhưng dù chuyện đó có thể xảy ra, các tín hữu cũng không lo lắng, bởi Chúa Giê-su phán: "Ta là Sự sống lại và Sự sống. Kẻ nào tin Ta, dù đă chết sẽ sống lại."

 

5.V́ sao trong các đạo không có đạo nào sinh ra các "tà giáo" nhưng chỉ có đạo Chúa?

Điển h́nh của các tà giáo là phái Giê-hô-va Witness, (c̣n gọi là nhân chứng Giê-hô-va) hay phái Mormon, giả danh những người truyền giáo nhưng xuyên tạc sự dạy dỗ của Kinh Thánh..

 

Bạn có thấy đồng bạc giả chưa? Chỉ có những đồng tiền lớn, có giá trị mới bị làm giả. Vậy nếu đạo Chúa vô dụng th́ ma quỷ bận tâm ǵ mà bắt chước. Phải chăng ma quỷ đang lợi dụng những người cuồng nhiệt tôn giáo làm cho người đời  chán ngán đạo Chúa và không dám đón các sứ giả thật của Chúa?

 

6. Ở một trường học kia, cô giáo khăng khăng bắt thiếu nhi phải nhắc đi nhắc lại một câu: khẩu hiệu: "Không có Đức Chúa Trời". Một học sinh hỏi ngược lại: "Thưa cô, nếu thật không có Đức Chúa Trời th́ việc ǵ mà cô phải lo hô câu khẩu hiệu ấy cho phí hơi."

 

Đúng vậy, nếu Danh Giê-su không thiêng, Đạo Chúa vô hiệu quả, tín hữu chỉ là những người mê tín dị đoan đáng thương th́ việc ǵ mà ma quỷ lo chống phá đạo Chúa và ngăn cản niềm tin của bạn như vậy.

Nhưng nếu Giê-su quả là Con Đức Chúa Trời, Đạo Chúa thực sự đem lại sự hoà thuận với Trời, tín hữu có sự sống phước hạnh đời đời, th́ chúng tôi xin chân thành mời bạn đứng về "phe" của Chúa,

 

 

trở về trang tôn giáo, banluan.com