Bàn luận: Những mẩu chuyện cuộc sống


 

 

 
 

THEO ĐẠO TÂY ?

 

-"Đạo Tin lành là đạo Tây. Tin đạo ấy là bỏ ông bỏ bà anh biết không?".

            -"Dạ thưa. khi anh uống bia và đi xe Mẹc-se-đi, anh có nghĩ ḿnh đang bỏ ông bỏ bà không?"

            -"Thôi im đi, anh thật giỏi ngụy biện".

            Không biết ai có lư và ai giỏi ngụy biện, nhưng câu hỏi "Phải chăng theo Chúa là theo đạo Tây?" cần được giải đáp một cách thỏa đáng.

-Sau đây chúng tôi xin trích bài viết của ông Nguyễn Thái Bảo, một nhà doanh nghiệp thành công, đồng thời đă giữ những vai tṛ vô cùng quan trọng trong Hội đồng Liên giáo Phật giáo Việt nam, với tư cách là phụ tá ngoại vụ. Ông đă đóng góp phần lớn trong việc xây cất Tổng Y Viện Phật Giáo ở xa lộ Biên Ḥa. Năm 1972, ông được củ làm trưởng phái đoàn phật giáo đi thăm Đại Hàn. Vợ ông từng là phó ban xă hội  của Hội đồng Liên giáo phái Việt nam gồm có 23 giáo phái mà hoà thượng Thích Nhựt Minh làm chủ tịch. Bài viết của ông sẽ trả lời một các thỏa đáng những tấm ḷng đang băn khoăn trước câu hỏi trên.

 ---------------------------------

 

 Một người tuy không biết đến Ông Trời tạo dựng h́nh hài ḿnh cách nào, nhưng mỗi khi cầu xin việc chi, hay đứng trước chuyện nguy nan đều cầu xin đến danh Ngài. Tổ tiên ông bà ḿnh ngàn đời rồi cũng vậy. Ta luôn vái Trời trước rồi Phật sau trong mọi sự nguyện cầu. Ông Trời tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đấng đă sáng tạo ra vũ trụ, muôn loài muôn vật trong đó có loài người. Ngài là Cha tất cả, là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu (tự nhiên mà có và c̣n có đời đời). Ngài rất yêu thương chúng ta là con cái của Ngài. Một đứa con như tôi đă chối bỏ Ngài đi tôn thờ lầm lạc, thế mà Ngài vẫn yêu thương chăm sóc. Mọi hành động trong cuộc sống tôi vẫn được sự che chở, ǵn giữ của Ngài. Tôi được hưởng biết bao nhiêu ơn phước mà vẫn lầm tưởng là nhờ tài năng của ḿnh, nhờ sự hên, sự may mắn và phước đức bản thân. Làm như vậy tôi đă từ chối Đấng Yêu Thương đă ban ơn và ǵn giữ ḿnh...

Tổ tiên ta thường nói, "Thiên sanh vạn vật, duy nhơn tối linh". Trời sanh muôn vật, chỉ có người là khôn ngoan hơn hết. Ngài thương yêu chúng ta vô cùng. Tổ tiên chúng ta từ mấy ngàn năm cũng thờ phượng Ngài. Ở miền quê Việt nam, nhà nào cũng có một bàn thờ Ông Thiên, tức là Ông Trời. Trước mặt tiền, giữa sân là nơi sang trọng nhất, sáng tối đốt nhang chỉ cúng hoa và nước lạnh. Như vậy thờ phượng Đức Chúa Trời đâu phải là đạo từ Âu, Mỹ đem đến.

Khổng Tử dạy:

"Đạo chi Đại nguyên, xuất ư Thiên" có nghĩa là "Chính Đạo xuất phát từ Tṛi".1

  

            Ngày xưa chữ quốc ngữ  chưa theo mẫu tự La tinh, nước ta chỉ dùng chữ Nho. Học chữ Nho ngày xưa, mở đầu là cuốn Tam Thiên Tự, tức là 3000 chữ. Chữ đứng đầu sách là chữ Thiên: Thiên này có nghĩa là Trời. Chiếu tự theo chữ Nho: Chữ Nhân (người) thêm một nét gạch ngang ở giữa là  chữ Đại, thêm một nét nữa trên đầu th́ thành chữ Thiên, tức là ông Trời ở trên loài người, trên hết, lớn hơn hên mọi thứ to lớn nào khác.

           

            Các bậc vua chúa ngày xưa đứng trên con dân cả nước, toàn quyền tha hay giết trong tay, tự xưng ḿnh là Thiên tử, tức là con Trời. Một vị tướng bách chiến bách thắng được gọi là Thiên tướng. Chức vụ của thầy giáo, cha mẹ được gọi là Thiên chức. Một người có khả năng tài giỏi hơn người được gọi là Thiên tài, có nghĩa là tài của Trời cho. Người có sự hiểu biết hơn người được gọi là Thiên . Vào sanh ra tử, dấn thân vô chỗ nguy hiểm mà không chết là có số Thiên mạng. Một ca sĩ hát hay được nhiều người mến chuộng được gọi là có giọng Thiên phú. Những kẻ bất lương bị trừng phạt th́ được gọi là Thiên bất dung gian. Nam nữ được tác hợp thành vợ chồng th́ ta gọi là duyên Trời định, nên mới có câu: "Lương duyên do túc đế, giai ngẫu tự Thiên thành". Lại có câu: "Tận nhân lực mới tri Thiên mạng" có nghĩ là làm việc ǵ cũng phải tận dụng hết sức ḿnh mới biết được mạng Trời. Chớ không phải lười biếng làm mơ mơ rồi ngồi đợi mạng Trời. Làm việc ǵ thành công cũng do Trời, đó là câu: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên" và "Vạn sự chi ư Thiên định" mọi sự đều do Trời định. Hoặc "Hoàng Thiên bất phụ tảo tâm nhơn" có nghĩ là Trờỉ không phụ ḷng người tốt. Mỗi một hành động tốt xấu của chúng ta dù lớn dù nhở, tuy qua được mắt người nhưng không thoát khỏi mắt Trời, nên có câu: "Lưới Trời tuy rộng, mà một kẽ răng chân tóc cũng không lọt". Ngài ghi nhận để thưởng phạt nên có câu "Gieo nhân quả nào gặp nhân quả ấy" và câu "Thuận Thiên giă tồn, nghịch Thiên giă vong".

 

            Từ ngàn xưa đến giờ tổ tiên ông bà ta biết kính sợ Ông Trời và cho rằng mọi sự ở thế gian này đều do Thượng Đế định đoạt.  Hoàng đế là vua trên phàm trần này, c̣n Thượng Đế có nghĩa là Vua trên các vua. Tổ tiên ta thường gọi ông Trời là Ngọc Hoàng Thượng Đế -thượng là trên hết, và cũng gọi Ngài là Đấng Tạo Hóa (Thiên Công).  Ngài đă tạo ra mọi loài vật trong vũ trụ này, kể cả con người chúng ta. Đặc biệt Ngài đă tạo ra con người có trí óc tinh khôn đứng trên đầu cả muôn vật mọi loài. Đức Khổng Tử ngày xưa cũng nói "Đạo chi Đại nguyên, xuất ư Thiên" có nghĩa là đạo thật xuất phát từ Trời.

 

            Theo Thánh Kinh, Đức Chúa Trời đă tạo dựng ra con người qua hai vị đầu tiên là ông A-đam và bà Ê-va. Chỉ có hai người thôi mà đă phạm tội, không giữ lời dạy của Đức Chúa Trời, nghe lời xúi giục của ma quỷ, ăn trái cấm để thỏa ḷng ham muốn. Các con cháu của họ qua nhiều thế kỷ tiếp đă sanh sản ra nhiều, đi rải rác khắp nơi trên địa cầu. Họ cũng phạm tội, v́ ḷng tham muốn làm bá chủ thiên hạ. Không nỡ diệt hết nhân sinh nên Đức Chúa Trời mới sai Con Một của Ngài là Đức Chúa Cứu Thế Giê-su giáng thế, muợn xác phàm để gần gũi và dạy đạo cho con người. Ngài đă hi sinh, chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho con người và ba ngày sau Ngài đă sống lại. Bởi thế nên hàng năm hàng trăm nước trên thế giới, kể cả các nước xă hội chủ nghĩa. tổ chức lễ kỷ niệm Chúa Giê-su giáng sinh và phục sinh trọng đại hơn tất cả các lễ khác trong năm. Lịch mà cả thế giới đang dùng bắt đầu từ năm thứ nhất, là năm Chúa Giê-su giáng trần. Đó là bằng chứng xác thực tất cả đều nh́n nhận có Đức Cứu Chúa Giê-su xuống thế để dạy t́nh thương, sụ công b́nh và chịu chết chuộc tội cho  nhân loại...

 

            Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Cha tạo dựng nên con người, Ngài rất yêu thương chúng ta. Chúa có nói: "Các ngươi là cha ở thế gian c̣n có ḷng thương con vô tận. Có khi nào con ḿnh xin bánh mà nguơi nỡ lấy cục đá cho hay không, hay xin cá mà các ngươi nỡ lấy rắn cho không. Huống chi Cha của các ngươi ở trên trời". Vâng t́nh thương của Ngài c̣n lớn hơn vạn lần nữa. Nếu một đứa con của chúng ta lỡ bỏ nhà bỏ cửa ra đi bụi đời, lạc lơng trong tội lỗi hư mất,  bây giờ hối cải ăn năn quay về th́ có khi nào chúng ta nỡ đuổi nó đi luôn không? Cha của chúng ta trên trời c̣n rộng lượng hơn ta muôn phần, lúc nào Ngài cũng sẵn ḷng tha thứ.

 

            Thưa quư vị, từ ngày chúng tôi trở lại với Cha Trên Trời, đặt ḷng tin nơi Ngài, chúng tôi sống vui vẻ thoải mái vô cùng, không c̣n lo âu, phiền muộn giận hờn. Tôi và nhà tôi đă trên sáu muơi  ba tuổi (1986) mà vẫn khỏe mạnh. Gặp việc ǵ khó khăn chúng tôi đều cầu nguyện nhờ Cha Thiên Thượng giải quyết. Những lời tâm huyết trên đây, tuy không được gọn gàng nhưng do tâm thành, mong quư vị dấy ḷng nhớ lại bổn phận làm con. quay trở lạy với Cha và tiếp nhận sự tha thứ của Ngài qua Chúa Giê-su.

 

 
 
     
     
    trở về trang tôn giáo, banluan.com