Bàn luận1. Vấn Đề Độc Thần  |  2. Sự Kiện Mô-ha-met  |  Banluan.com Tôn giáo / Trang chủ


Vấn đề Độc Thần

 

Lê Anh Huy

http://mucsu.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1146

 

1- Giới thiệu:
Trên các trang nhà điện tử, hoặc trong một số sách vở, tài liệu, và phim ảnh của Hồi Giáo thường có câu này làm đầu:

"Không có thần nào đáng để thờ ngoài Allah, và Muhammed là sứ giả của Người."

Câu này cho chúng ta thấy rằng Hồi giáo là tôn giáo độc thần (chỉ thờ một thần), như Do Thái Giáo và Cơ Đốc Giáo. Người Do Thái và Cơ Đốc nhân thờ chung một Thần, và Thần đó là duy nhất. Đó là Thiên Chúa có tên là YHWH (Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu), đă mạc khải chính ḿnh lần đầu tiên cho Môi-se. Cơ Đốc Nhân, khác với đa số người Do Thái, c̣n tin rằng Đức Chúa Jesus Christ chính là Đấng Mê-si đă được các tiên tri trong Cựu Ước báo trước. Ngài chính là YHWH giáng thế làm người để chuộc tội cho nhân loại. Ở đây chúng ta tô đậm chữ đa số v́ vẫn có một thiểu số người Do Thái tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si tiêu biểu là cộng đoàn Cơ Đốc nhân Do Thái sau đây [1]. (Điều này trái với lời tuyên truyền của những người chống Chúa và Thánh Kinh là toàn dân Do Thái chối bỏ Đức Chúa Jesus). Chúng ta cũng biết rằng chỉ có một Thiên Chúa sáng tạo và ngự trị toàn vũ trụ mà thôi. Như vậy, có thể nào chúng ta dùng phép suy diễn để đi đến kết luận rằng v́ người Do Thái, Cơ Đốc nhân và người Hồi Giáo cùng thờ Độc Thần, đều là tác giả của vũ trụ, nên Allah là YHWH là một?

Câu "Không có thần nào đáng để thờ ngoài Allah,..." thật có ma lực rất mạnh v́ nhiều Cơ Đốc Nhân tin rằng Allah cũng chính là YHWH, là Đấng Thật và Một, đáng tôn thờ. Họ cũng tin Thánh Kinh là một mạc khải, và Quran là một mạc khải khác của cùng một Đức Chúa Trời. Những người tin như vậy đă trúng độc kế của Satan.
Cơ Đốc nhân là những ai đă được tái sinh bởi quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời bằng vào sự tuyên nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, và sự phục sinh của Ngài để ban sự sống lại và sự sống đời đời cho cá nhân họ (Giăng 11:25-26). Cơ Đốc nhân là những người có mang dấu vết, ấn chứng, và tên của Chúa trong tâm thần, linh hồn và thể xác cho đến đời đời. Cuộc sống và đức tin của CDN xoay quanh nhân vật tên là Jesus thành Na-ra-xét, mà cuộc đời của Người đă được các môn đồ, là những người đă sống với Ngài, ăn với Ngài, trông thấy Ngài chết, từ bỏ Ngài, chứng kiến Ngài phục sinh, và đă trở lại làm chứng cho Ngài cho tới chết, ghi chép lại. Ngoài ra, những sự kiện xảy ra trong cuộc đời của Đức Chúa Jesus, kể cả sự chết của Ngài, đă ứng nghiệm trọn những lời tiên tri báo trước cả ngàn năm.
Tuy nhiên, có một ấn bản thứ hai về nhân vật Jesus. Hơn 600 năm sau Thiên Chúa giáng sinh, Mohammed tuyên bố rằng Allah mạc khải cho ông những "huyền nhiệm" mới được ông ghi chép lại trong sách Quran. Nếu Allah chính là Đức Chúa Trời của Thánh Kinh, là Đấng YHWH và nếu Quran là một mạc khải nữa từ Đức Chúa Trời th́ hai Jesus này phải hoàn toàn giống nhau, v́ chỉ có một Thiên Chúa, là Đấng "hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đồi!" (Hêbơrơ 13:8).
2- Đối chiếu Thánh Kinh và Quran:
Để có câu trả lời cho vấn đề này, chúng ta hăy đối chiếu Thánh Kinh và Quran xem thử hai cuốn sách này có nói về một chân lư hay không. V́ Chúa Jesus là trọng tâm của đời sống CDN, chúng ta lấy Chúa làm trọng tâm của sự bàn luận này.
2.1- Y-sác và Ích-ma-ên: Đức Chúa Jesus của Thánh Kinh, theo gia phả trong sách Ma-thi-ơ và Lu-ca, là con cháu của Áp-ra-ham theo phần xác. Áp-ra-ham sinh ra Y-sác, và Y-sác sinh ra Gia-cốp. Y-sác là con của YHWH hứa cho Áp-ra-ham và Sa-ra khi ông bà đă quá già không thể sinh sản nữa. Sự ra đời của Y-sác là một phép lạ, là biểu tượng cho sự giáng thế của Đức Chúa Jesus. Để thử đức tin của Áp -ra-ham, Đức Chúa Trời bảo ông đem dâng Y-sác làm của lễ thiêu cho Ngài (Sáng Thế Kư 22:1-2). V́ hoàn toàn đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời, là Đấng đă ban cho ḿnh một người con trai khi ḿnh không thể sinh sản nữa, Áp-ra-ham vâng theo lời phán truyền của Ngài. Tuy nhiên, vào giây phút cuối cùng, khi Áp-ra-ham đưa cao tay cầm dao sắp giáng xuống để kết liễu sinh mạng của con một yêu dấu ḿnh th́ Đức Chúa Trời đă ngăn Áp-ra-ham lại, và sắp sẵn cho ông một con chiên đực để tế thay Y-sác (Sáng 22:13). Nhờ vào đức tin mănh liệt đó, Áp-ra-ham mới được gọi là cha của đức tin (Rô-ma 4:16). Con đường gia phả Áp-ra ham, Y-sác, Gia cốp kéo đến Đa-vít và Đức Chúa Jesus thuộc về gịng dơi của lời hứa của Chúa và đức tin của con người.
Trong khi đó, Quran lại bảo rằng chính Ích-ma-ên là người Áp -ra-ham dâng lên cho Allah, chứ không phải Y-sác [2]. Chúng ta biết rằng Ích-ma-ên là con "xác thịt" của Áp -ra-ham và A-ga. "Xác thịt" là v́ bà Sa-ra v́ nghĩ rằng ḿnh đă quá già (gần 90 tuổi) không thể có con được, nên mới ra kế cho ông Áp-ra-ham, xúi ông lấy người hầu ḿnh là A-ga và có con với cô để nối gịng. Mặc dù Đức Chúa Trời vẫn ban phước cho Ích-ma-ên, chương tŕnh cứu rỗi của Ngài cho nhân loại phải diễn ra theo ư của Ngài, chứ không phải theo ư của loài người. V́ vậy, đường gia phả Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, đến Đa-vít, và Chúa Jesus, là gịng qua đó Đức Chúa Trời dùng trong chương tŕnh cứu rổi nhân loại. Cho nên chúng ta thấy rất nhiều lần, Thánh Kinh nhắc đi nhắc lại cụm chữ: "Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp..." Ba người này tạo thành một đường gia phả của lời hứa và từ đây lời hứa cứu rỗi của Đức Chúa Trời diễn tiến theo đúng ư định của Ngài. Đường Áp-ra-ham, Ích-ma-ên là đường xác thịt do ư muốn và tội lỗi của con người.
Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng cái trí xác thịt là kẻ thù của Thiên Chúa (Rô-ma 8:7). Thật đúng vậy. V́ sự hấp tấp xác thịt của ông bà Áp-ra-ham và Sa-ra nên mới có giải pháp xác thịt. Hậu quả là sản sinh ra một Ích-ma-ên xác thịt để tạo một lỗ hỏng cho Satan, là kẻ thù của Thiên Chúa, dẫm chân vào gây trở ngại cho gịng dơi của lời hứa. Có Ích-ma-ên mới có thêm một đường gia phả nữa, để tranh chiến với đường gia phả của lời hứa. V́ Satan luôn luôn muốn cho bằng Thiên Chúa, nên nếu Thiên Chúa mạc khải chương tŕnh của Ngài qua Thánh Kinh, th́ Satan cũng dựng ra một Quran, dùng lại những tên người và địa danh trong Thánh Kinh, nhưng đổi đi một số chi tiết quan trọng, bẻ cong đi lẽ đạo của Đức Chúa Trời, để mù ḷng nhân loại. V́ vậy mới có 1.8 tỉ người đạo Hồi đang sống trong gong cùm của Satan, chống nghịch lại lẽ thật của Đức Chúa Trời, mà cứ tưởng ḿnh đang thờ Thiên Chúa. V́ vậy mà có những CDN nhẹ dạ tin rằng v́ Hồi giáo, Do Thái Giáo, và Cơ Đốc Giáo có cùng có một "cha đức tin" là Áp-ra-ham nên chúng ta phải là anh em và tôn thờ cùng một Chúa!
2.2- Đức Chúa Jesus:
Jesus của Hồi Giáo là một người xác thịt, không có thần tính. Mặc dù được gọi là tiên tri, nhưng trong lịch sử loài người, "tiên tri" Jesus của Hồi giáo có địa vị c̣n kém hơn Muhammed, vốn là một người thô tục, hiếu chiến, nói nhiều lời [3,4]. Trong khi Thánh Kinh dạy rằng Đức Chúa Jesus đă chịu đóng đinh trên thập giá v́ tội lỗi nhân loại, Quran lại bảo rằng không có ai giết Jesus hết, và Allah đă cất Jesus lên trời [5]. Chúng ta biết rằng mục đích duy nhất của Đức Chúa Jesus khi giáng thế là để chịu chết cho nhân loại. Nói chệch đi chân lư này là kết quả của công việc xúi xiểm của Satan. V́ vậy khi môn đồ Phi-e-rơ, v́ t́nh cảm yếu đuối của con người nói rằng Chúa không chết đâu, th́ lập tức Chúa mắng: "Satan, hăy lui ra!" (Ma-thi-ơ 16:23). Đúng là Phi-e-rơ thương cảm cho Chúa. Nhưng là Cơ Đốc nhân, chúng ta không thể tội nghiệp cho Chúa mà cho rằng Ngài không thể chết v́ bàn tay của loài người được. Chúng ta tưởng rằng tội nghiệp cho Ngài là làm ơn cho Ngài. Đức Chúa Trời không cần ai tội nghiệp và làm ơn cho ḿnh hết. Ngài chịu chết v́ yêu thương nhân loại và v́ Ngài là Đấng Công Nghĩa. Nếu không có máu Chúa đổ ra để chuộc tội cho nhân loại th́ sẽ không có sự tha thứ tội (Hêbơrơ 9:22). Nếu không có sự tha thứ chuộc tội th́ toàn thể nhân loại sẽ xuống hỏa ngục, đời đời xa cách Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài (Rô-ma 3:23, Rô-ma 6:23, II Têsalônica 1:9). Do đó, Đức Chúa Jesus của CDN là Chúa của sự Giải Phóng, c̣n "tiên tri" Jesus của Hồi Giáo là sứ giả của hỏa ngục.
3- Vấn đề độc thần:
Ba tôn giáo độc thần không nhất thiết thờ cùng một thần. Chúng ta được Chúa cho biết vào thời cuối, Mê-si Giả sẽ vào đền thánh Giê-ru-sa-lem và nhận ḿnh là Đức Chúa Trời (II Tê-sa-lo-ni-ca 2:4). Nó sẽ bắt toàn bộ nhân loại đóng dấu ấn của nó trên tay phải hoặc trên trán (Khải Huyền 13:16). Ai không qui phục Mê-si Giả th́ phải chịu sự bắt bớ, giết hại. Điều này sẽ xảy ra trong 3 năm rưỡi sau của 7 năm Đại Nạn. Khi đó nhân loại sẽ chia làm hai: Một nhóm thờ Satan, c̣n nhóm kia thờ Thiên Chúa. Hai "tôn giáo" này cùng là độc thần cả, nhưng hai thần này không phải là một. Tương tự như vậy, Allah và Đức Chúa Trời YHWH không phải là một thần như nhiều người lầm tưởng. Điều làm cho chúng ta kinh sợ về Hồi Giáo v́ quỉ tính của nó: Hồi giáo là kết quả của sự mạc khải của một đấng trong cơi linh. Trong cơi này chỉ có hai thế lực: một là Đức Chúa Trời, hai là Satan. Tuy Satan quỉ quyệt nhưng vẫn có điểm yếu, nhờ vào đây chúng ta nhận diện nó khá dễ dàng. Đó là Satan tự nhận ḿnh là Đức Chúa Trời, nhưng công việc của nó là sự bắt chước thô kệch của công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta.
4- Kết luận:
V́ Jesus của Quran hoàn toàn khác với Đức Chúa Jesus của Thánh Kinh, nên hai cá nhân này phải là hai người khác nhau. V́ vậy, hai cuốn kinh sách - Thánh Kinh của Cơ-đốc giáo, và Quran của Hồi giáo cũng phải khác nhau. Nói cách khác, chúng không thể cùng là một mạc khải từ Đức Chúa Trời. Do đó, Allah không phải là Đấng YHWH của Thánh Kinh. Quran công tŕnh của Satan, bắt chước Thánh Kinh một cách thô kệch với mục đích đánh lừa nhân loại.
Lê Anh Huy


Tài liệu tham khảo:
1- http://www.beth-messiah.org/
2- Quran
[37:102] When he grew enough to work with him, he said, "My son, I see in a dream that I am sacrificing you. What do you think?" He said, "O my father, do what you are commanded to do. You will find me, GOD willing, patient."
[37:103] They both submitted, and he put his forehead down (to sacrifice him).
[37:104] We called him: "O Abraham.
[37:105] "You have believed the dream." We thus reward the righteous.
[37:106] That was an exacting test indeed.
[37:107] We ransomed (Ismail) by substituting an animal sacrifice.
[37:108] And we preserved his history for subsequent generations.
[37:109] Peace be upon Abraham.
[37:110] We thus reward the righteous.
[37:111] He is one of our believing servants
3- Lê Anh Huy, "Một Nghiên Cứu Về Hồi Giáo," http://www.prayers4vn.net/biensoan/read_qd.asp?Article_ID=62
4- Lê Anh Huy, "Những Sự Kiện Về Muhammed," http://thanhkinhthanhoc.net/modules/news/article.php?storyid=21
5- Quran
[4:156] That they rejected Faith; that they uttered against Mary a grave false charge; And because of their disbelief and of their speaking against Mary a tremendous calumny;And for their unbelief and for their having uttered against Marium a grievous calumny.
[4:157] That they said (in boast), "We killed Christ Jesus the son of Mary, the Messenger of Allah";- but they killed him not, nor crucified him, but so it was made to appear to them, and those who differ therein are full of doubts, with no (certain) knowledge, but only conjecture to follow, for of a surety they killed him not:-
And because of their saying: We slew the Messiah, Jesus son of Mary, Allahs messenger - they slew him not nor crucified him, but it appeared so unto them; and lo! those who disagree concerning it are in doubt thereof; they have no knowledge thereof save pursuit of a conjecture; they slew him not for certain.
And their saying: Surely we have killed the Messiah, Isa son of Marium, the messenger of Allah; and they did not kill him nor did they crucify him, but it appeared to them so (like Isa) and most surely those who differ therein are only in a doubt about it; they have no knowledge respecting it, but only follow a conjecture, and they killed him not for sure.
[4:158] Nay, Allah raised him up unto Himself; and Allah is Exalted in Power, Wise;- But Allah took him up unto Himself. Allah was ever Mighty, Wise. Nay! Allah took him up to Himself; and Allah is Mighty, Wise.

 

Sự kiện Mô-ha-mét

 

Lê Anh Huy

http://mucsu.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1145

 

Mohammed, giáo chủ của Hồi Giáo, là Sứ Giả của Allah (là thần của Hồi Giáo) sinh ra vào năm 570 AD tại Mecca, nay thuộc Arab Saudi. Cha ông là AbdAllah mất vài tuần trước khi ông ra đời. Sau khi mẹ chết (576 AD) lúc ông 6 tuổi, ông được ông nội (tên là Abd Al-Muttalib) nuôi dưỡng, nhưng sau đó không lâu (578 AD) ông nội cũng qua đời luôn. Sau đó ông được chú tên là Abu Talib nuôi lớn. Năm 25 tuổi (595 AD), Mohammed lấy một người góa phụ, tên là Khadijah, giàu có, đă 40 tuổi. Năm ông được 40 tuổi (khoảng 670 AD), trong khi đang tĩnh tâm trong một hang động trên núi Hira ngoại ô của xứ Mecca, ông nhận được "mặc khải" qua thiên sứ "Gabriel."

Đây là "mặc khải" đầu tiên của ông. Quá sợ hăi và nghi ngờ vào giác quan của ḿnh, ông chạy về nhà và tường thuật lại biến cố này cho vợ ông nghe. Ông hỏi vợ ông rằng có phải đây là khải tượng từ thiên sứ hay từ ác quỷ. Vợ ông xác nhận rằng đó là khải tượng từ thiên sứ. Sau đó vợ ông giới thiệu ông cho một người tên là Waraquah, là anh em cô cậu với mẹ của Mohammed, là một người Công Giáo, để ông này giúp diễn dịch những "khải tượng" đó. Từ đây kinh Koran ra đời. Mohammed v́ thế được Hồi Giáo gọi là vị tiên tri lớn nhất và cuối cùng của nhân loại. Mohammed mất vào năm 632 AD khi ông 63 tuổi, tại Medina, cũng thuộc về Arab Saudi.

1- Đời sống t́nh dục:

Mặc dù Mohammed cấm tín đồ Hồi giáo lấy quá 4 vợ, (Surah 4:3), chính ông có hơn 20 vợ, trong số này có một người 9 tuổi. Sau đây là tên của các vợ, vợ lẻ của Mohammed:

1. Khadija: Đây là vợ đầu tiên của Mohammed, lớn hơn ông 15 tuổi, là người đă giúp ông đi vào chức vụ "sứ giả" của ḿnh. Họ có 2 người con trai, một người chết khi c̣n nhỏ, và 4 người con gái: Zaynab, Ruqaiyah, Fatima and Umm Kulthum. Hai người ở với nhau 25 năm cho đến khi Khadija mất lúc 65 tuổi, trong tháng chay Ramadan.

2. Sawda

3. Ayesha: Là con gái của Abu Bakr, vợ thứ hai của Mohammed, lấy ông khi mới 8-9 tuổi. Mohammed trút hơi thở cuối cùng trên đùi của bà vợ trẻ này. Sau khi Mohammed mất, cha của Ayesha, Abu Bakr, trở thành lănh tụ Hồi giáo. Ayesha không bao giời tái giá. Bà mất vào khoảng năm 678 AD.

4. Omm Salama
5. Hafsa
6. Zainab
7. Juwariya
8. Omm Habiba
9. Safia
10. Maymuna
11. Fatima
12. Hend
13. Asma
14. Zainab
15. Habla
16. Asma
17. Maria
18. Rayhana
19. Omm Sharik
20. Maymuna
21. Zainab
22. Khawla
23. Duba

2- Sự nghiệp:

Mohammed xuất thân là một thương gia, rồi đổi thành "tiên tri" và sau cùng là chiến sỹ trong khoảng 10 năm cuối cùng của đời ḿnh. Ông bắt đầu giảng về đạo hồi vào năm 613 AD tại Mecca. Văn hoá của địa phương này thời bấy giờ là thờ đa thần, nhưng Mohammed lại giảng về đạo độc thần. V́ vậy ông bị dân chúng tại Mecca bắt bớ. Do vậy ông di dân qua Medina (623 AD) để lánh nạn. Năm này cũng là năm Mohammed bắt đầu mở các chiến dịch quân sự để chinh phục các địa phương chung quanh. Sau đây là bản tóm tắt của các cuộc chiến trận của Mohammed:

• 623 - Trận Waddan
• 623 - Trận Safwan
• 623 - Trận Dul-'Ashir
• 624 - Trận Badr
• 624 - Trận Bani Salim
• 624 - Trận Eid-ul-Fitr và Zakat-ul-Fitr
• 624 - Trận Bani Qainuqa'
• 624 - Trận Sawiq
• 624 - Trận Ghatfan
• 624 - Trận Bahran
• 625 - Trận Uhud.
• 625 - Trận Humra-ul-Asad
• 625 - Trận Banu Nudair
• 625 - Trận Dhatur-Riqa
• 626 - Trận Badru-Ukhra
• 626 - Trận Dumatul-Jandal
• 626 - Trận Banu Mustalaq Nikah
• 627 - Trận Trench
• 627 - Trận Ahzab
• 627 - Trận Bani Quraiza
• 627 - Trận Bani Lahyan
• 627 - Trận Ghaiba
• 627 - Trận Khaibar
• 630 - Mohammad chinh phục Mecca.
• 630 - Trận Hunsin.
• 630 - Trận Tabuk

Sau khi Mohammed mất vào năm 632 AD, Abu Bakr lên thay thế và bắt đầu áp dụng chính thể thần chủ: kết hợp tôn giáo và chính trị quốc gia. Abu Bakr tiếp tục các cuộc chinh phạt khác.

3- Người con gái Fatima:

Fatima Zahra, c̣n gọi là Fatemeh Al Zahraa hay Az-Zahra (Arabic: فاطمة الزهراء) là con của Mohammed và Khadija. Sau đây là các tước hiệu của Fatima do giáo phái Shi'a (có hai giáo phái Hồi giáo: Shi'a và Sunni) đặt:

• Az-Zahra (Đấng của Ánh Sáng)
• Al-Batool (Đấng Tinh Sạch)
• Al-Tahira (Đấng Đức Hạnh)
• Al-Siddiqa (Đấng Trung Thực)
• Al-Afzal-ul-Nisa (Người Nữ Tối Cao)
• Al-Azhra (Đấng Trinh Tiết)
• Al-Mardhiah (Người Nữ được Allah hài ḷng)
• Ar-Radhiah (Đấng Thỏa Ḷng)
• Az-Zakiyah (Đấng Trinh Đức)
• Al-Mubarakah (Đấng Đuợc Phước)

Mohammed cho rằng vị trí của nàng cao trọng nhất thiên đàng chỉ sau Trinh Nữ Mary (của Công Giáo). V́ tín đồ Hồi giáo rất ngưỡng mộ con gái của Mohammed, nên họ thường dùng tên của cô để đặt tên cho con gái. Cũng v́ lư do này nên một Quận Chúa của làng Ourem, xứ Bồ Đào Nha (lúc này đang c̣n trong ṿng ảnh hưởng của Hồi giáo) mới có tên là Fatima. Cô Quận Chúa này sau cải đạo thành Công Giáo và có tên rữa tội là Oureana. Cô chết trẻ trong sự yêu mến của nhiều người. V́ yêu mến cô nên người ta lấy tên Fatima để đặt tên cho một làng. Làng Fatima là nơi mà "Đức Mẹ Fatima" hiện ra cho ba đứa trẻ chăn cừu vào ngày 13, tháng 5, năm 1917.

(Xin xem tiếp bài Gạch nối giữa Hồi Giáo và Công Giáo)Tài liệu tham khảo:


1- Christian Apologetics and Research Ministry, www.carm.org
2- Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad
3- Fr. Ladis J. Cizik, "Our Lady And Islam: Heaven's Peace Plan Our Lady And Islam: Heaven's Peace Plan," http://www.catholicculture.org/docs/doc_view.cfm?recnum=3998


1. Vấn Đề Độc Thần  |  2. Sự Kiện Mô-ha-met  |  Banluan.com Tôn giáo / Trang chủ