Chủ ư hay t́nh cờ?

Thật một sự xếp đặt kỳ diệu:

Dù không tin bạn cũng nên biết đến.

Hỏi: Chương nào là chuơng ngắn nhất trong Kinh Thánh

Đáp:Chương  Thi-thiên 117

Hỏi: Chương nào là chương dài nhất trong Kinh Thánh?

Đáp: Chuơng Thi-thiên 119

Hỏi: Chương nào là chương ở giữa Kinh Thánh?

Đáp: Chương Thi-thiên 118

Sự thật:

Có 594 chương trước Thi thiên 118,

có 594 chương sau Thi-thiên 118

Tổng cộng có 1188 chương tất cả.

Hỏi: CÂu nào là câu chính giữa Kinh Thánh?

Đáp Câu Thi thiên 118:8

 

Câu này nói ǵ quan trọng về ư chỉ tuyệt hảo của Chúa cho đời sống chúng ta?"

"Nương náu ḿnh trong Chúa, tốt hơn là tin cậy loài người"

Sau này nếu ai hỏi ư chỉ tuyệt hảo cuả Chúa cho đời sống họ và họ muốn đặt ḿnh trong ư chỉ tuyệt hảo của Chúa, xin hăy chi cho họ điểm chính giữa của lời Chúa, Thi thiên 118:8

Xin Chúa ban phước cho bạn. Chỉ có Chúa mới bạn nhu cầu của bạn hôm nay. Mong sao cuộc sống bạn tràn đầy sự b́nh an vui thỏa, quyền năng, và mong sao bạn có sự tương giao mật thiết với Chúa. Amen

Khi cuộc sống trở nên khó khi, xin nhớ: niềm tin. Niềm tin không giúp bạn tránh khỏi khó khăn nhưng giúp bạn vượt qua khó khăn. Khi bạn trao quyền ltương lai ḿnh cho Chúa, bạn sẽ đạt được niềm phước hạnh.